Veelgestelde vragen

Accreditatie

Wat is accreditatie?

Meer informatie over accreditatie vindt u op de pagina Wat is accreditatie?

Welke deelgebieden (disciplines) zijn er bij accreditatie te onderscheiden?

De verschillende deelgebieden staan beschreven op de pagina Disciplines.

Ik zoek voor een bepaalde activiteit een geaccrediteerde organisatie. Hoe vind ik die?

U kunt via de zoekfunctie (op de homepage of bovenaan in de menubalk bij ‘zoeken’) vinden welke organisaties voor een bepaalde activiteit geaccrediteerd zijn. Type de activiteit (bijvoorbeeld “monsterneming” in het zoekvenster en kies voor zoeken in scopes.

Kan de RvA mij adviseren over de keuze voor een instelling die certificeert, test of inspecteert?

Vanwege de onafhankelijkheid mag de RvA u niet adviseren over uw keuze voor een geaccrediteerde organisatie.

Bekijk het overzicht van alle geaccrediteerde organisaties die certificeren, testen of inspecteren op de pagina ‘alle geaccrediteerden’.

Waar kan ik terugvinden of een organisatie geaccrediteerd is?

U kunt een organisatie opzoeken in de lijst met geaccrediteerde organisaties. U kunt ook de zoekfunctie op de homepagina gebruiken om op organisatienaam te zoeken (filter op organisaties).

Wat is het verschil tussen accreditatie en certificatie?

Een certificerende organisatie beoordeelt het managementsysteem of de producten of diensten van leveranciers. Bij een goed resultaat ontvangt de leverancier een conformiteitverklaring, in de vorm van een certificaat of rapport.

Een accreditatie-instantie, zoals de RvA, beoordeelt de competenties, consistente bedrijfsuitoefening en onpartijdigheid van de bedrijven en instellingen die certificeren (of testen en inspecteren). Met een accreditatieverklaring bevestigen wij ons vertrouwen in deze organisaties.

Wat is het verschil tussen product- en managementsysteemcertificatie?

Bij productcertificatie gaat het om de beoordeling van een product, dienst of proces. Bij managementsysteemcertificatie om de beoordeling van een organisatie op het managementsysteem. In het laatste geval wordt dus niet verklaard of de producten, diensten en processen van een organisatie aan de gestelde eisen voldoen.

Wat betekent het als een accreditatie is geschorst?

Als een organisatie tijdelijk niet meer aan de accreditatie-eisen voldoet, wordt de accreditatie op eigen verzoek (vrijwillig) of door de RvA (opgelegd) geschorst. De organisatie mag het accreditatiemerk dan niet meer gebruiken. Ze mag ook niet op een andere manier naar de geaccrediteerde status verwijzen. Meer informatie vindt u in het document BR002.

Wat betekent het als een accreditatie is ingetrokken?

Als een organisatie niet meer aan de accreditatie-eisen voldoet en de organisatie de problemen niet binnen de gestelde periode kan oplossen, wordt de accreditatie door de RvA (opgelegd) ingetrokken. Ook kan een organistaie de RvA verzoeken de accreditatie in te trekken. De organisatie mag het accreditatiemerk na het intrekken niet meer gebruiken. Ze mag ook niet op een andere manier naar de geaccrediteerde status verwijzen. Meer informatie vindt u in het document BR002.

Proces

Ik wil een accreditatie aanvragen. Hoe weet ik welke norm ik moet gebruiken?

Via de pagina Disciplines kunt u de gewenste discipline selecteren. In de toelichtende tekst vindt u een verwijzing naar de bijbehorende norm.

Hoe kan ik een accreditatieaanvraag indienen?

U dient een accreditatieaanvraag in via het aanvraagformulier.

Welke aanvraagformulieren moet ik gebruiken om een accreditatie aan te vragen?

Op de pagina Aanvraagformulieren vindt u een schematisch overzicht waarmee u snel kunt achterhalen welke formulieren u nodig heeft om een accreditatie aan te vragen.

Welke onderzoeken kan ik verwachten als ik een accreditatie aanvraag?

Er kunnen verschillende vormen van onderzoek worden gebruikt om vast te stellen of een accreditatie kan worden toegekend. Meer informatie hierover vindt u in het document BR002.

Welke stappen kent het accreditatieproces?

De pagina Accreditatieproces geeft een schematisch overzicht van alle te doorlopen stappen in het accreditatieproces.

Wat is het verschil tussen een categorie A-afwijking en een categorie B-afwijking?

Meer informatie over categorie A-afwijkingen en categorie B-afwijkingen vindt u in het document BR004.

Hoe moet ik mijn corrigerende maatregelen aanleveren?

De wijze waarop u uw corrigerende maatregelen moet aanleveren staat beschreven in het document BR004.

Hoe lang duurt het voordat ik een accreditatieverklaring ontvang?

De gemiddelde doorlooptijd van het accreditatieproces beslaat  een half jaar tot een jaar. Afhankelijk van hoe voorspoedig alle procesonderdelen verlopen, kan de doorlooptijd soms korter of langer duren. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen via nieuweaanvragen@rva.nl of telefonisch via: 030 23 94 500.

Kan ik een spoedaanvraag indienen voor accreditatie of scope uitbreiding?

Vanwege de onafhankelijke rol van de RvA kunnen wij niet ingaan op spoedverzoeken of voorrangsaanvragen voor accreditatie- of uitbreidingsaanvragen. Alle aanvragen worden volgens onze standaard procedures en binnen de gestelde termijnen behandeld. Meer informatie hierover staat in ons document BR002, Beleidsregel Accreditatie.

Kosten

Wat kost accreditatie?

Aan de verschillende stappen in het accreditatieproces zijn kosten verbonden. De totale investering voor de aanvragende partij verschilt echter per aanvraag. Dit is onder andere afhankelijk van de omvang van een (her)beoordelingsonderzoek of de norm waartegen wordt getoetst.

Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen via nieuweaanvragen@rva.nl of telefonisch via: 030 23 94 500. Ook vindt u een overzicht van de tarieven in ons document D001, Tarievenbesluit.

Uitbreidingen van accreditaties

Hoe kan ik mijn accreditatie uitbreiden binnen dezelfde norm?

Bij een accreditatieaanvraag voor dezelfde norm dient u een aanvraagformulier in.

Hoe kan ik mijn accreditatie uitbreiden met een andere norm?

Een accreditatieaanvraag voor een nieuwe norm wordt behandeld als een aanvraag voor een nieuwe accreditatie.

Hoe verloopt een uitbreidingsonderzoek?

De pagina Accreditatieproces beschrijft hoe een uitbreidingsonderzoek verloopt.

Overige onderwerpen

Waar kan ik een ISO-norm kopen?

Op de website van NEN kunt u een ISO-norm bestellen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Via onze feedbackpagina kunt u een klacht indienen.

Hoe behandelt de RvA klachten?

De RvA kent twee typen klachten: klachten over het functioneren van de RvA en meldingen over het functioneren van door de RvA geaccrediteerde organisaties. In de regel worden meldingen uitsluitend in behandeling genomen als er eerst een klacht is ingediend bij de betreffende organisatie. Zo krijgt een organisatie de gelegenheid om eventuele problemen zelf op te lossen. Meer informatie vindt u in het document QA008 (klachten) of BR002 (meldingen).

Hoe kan ik een klacht, melding of signaal indienen over een organisatie die niet geaccrediteerd is?

Wij nemen alleen klachten, meldingen of signalen over door de RvA geaccrediteerde organisaties in behandeling. Wij adviseren u om in gesprek te gaan met de betreffende organisatie of om op zoek te gaan naar een specifiek meldpunt voor de branche waartoe de organisatie behoort.

Ik zoek een geaccrediteerd laboratorium die SARS-CoV-2/Covid-19 PCR-testen uitvoert (en een reisverklaring afgeeft). Hoe/waar kan ik dit vinden?

U kunt een overzicht van geaccrediteerde laboratoria vinden via de zoekfunctionaliteit op onze homepagina of bovenin de menubalk onder ‘zoeken’. Filter op ‘scopes’ en gebruik de zoekterm ‘MM.VID.08’ of ‘SARS-CoV-2’.

Vanwege de onafhankelijkheid mag de RvA u niet adviseren over de keuze voor een geaccrediteerd laboratorium. Ook kunnen wij u niet informeren over welke organisaties coronabewijzen verstrekken. Voor algemene informatie over het reizen met een coronabewijs verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.

Heeft u een andere vraag?

Staat uw vraag er niet bij ? Stuur ons een bericht via contact@rva.nl.