Vragen over een klacht over de Raad voor Accreditatie

Hoe dien ik een klacht in over de RvA?

Heeft u een klacht over onze werkzaamheden of over één van onze medewerkers? Vult u dan het klachtenformulier in.

Dien uw klacht schriftelijk in binnen één jaar na het ontstaan van de klacht. De klacht mag niet eerder zijn ingediend. De volledige bepalingen zijn beschreven in Klachtenprocedure RvA. Na het indienen van uw klacht, ontvangt u binnen een uur een automatische ontvangstbevestiging.  In dit bericht staat ook het registratienummer van uw klacht. Wij verzoeken u dit nummer altijd te gebruiken bij vragen rond uw klacht. Binnen tien werkdagen ontvangt u een persoonlijke reactie over de verdere afhandeling van uw melding. Daarna houden we u tussentijds op de hoogte van de afhandeling.

NB: Wij garanderen dat onderzoek en beslissingen met betrekking tot klachten over de RvA zelf of over voor de RvA werkzame assessoren, niet leiden tot het anders behandelen van de klager.

Wanneer u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht over de RvA

Als u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht over de RvA, kunt u binnen een jaar een verzoekschrift indienen bij de Nationale Ombudsman om een onderzoek in te stellen. De Nationale Ombudsman is een onafhankelijk en onpartijdig organisatie. Voor meer informatie gaat u naar www.nationaleombudsman.nl.

Heeft u een andere vraag?

Ga naar de pagina Veelgestelde vragen.