Waarom is accreditatie belangrijk?

Wat is de waarde van accreditatie?

De producten en diensten die je thuis op het werk of in je vrije tijd gebruikt moet de voldoen aan regels en normen Nationaal of Europees soms ook wereldwijd. Gespecialiseerde bedrijven en instellingen testen inspecteren, certificeren en kalibreren. Zo beoordelen zij of de leverancier de producent of bepaalde producten en diensten voldoen aan deze normen. Met een RvA-accreditatie laten deze organisaties zien dat ze hun geaccrediteerde werkzaamheden deskundig, consistent en onafhankelijk uitvoeren.

Leren en verbeteren
RvA-accreditatie biedt een jaarlijkse toetssteen aan organisaties, zodat zij kunnen bepalen of zij hun werk correct, competent en volgens de juiste normen uitvoeren. Door het accreditatieproces kunnen problemen en lacunes in processen of capaciteiten worden opgespoord. Zo kan een organisatie de kwaliteit van de output verbeteren.

Consumentenvertrouwen
De consument vertrouwt erop dat ze producten en diensten veilig kunnen gebruiken. Accreditatie draagt bij aan de erkenning van geloofwaardige en competente organisaties die de test- certificatie en inspectieactiviteiten voor die producten en diensten uitvoeren. Dit geeft uiteindelijk de consument de zekerheid die hij nodig heeft om veilige, gezonde en betrouwbare keuzes te maken.

Vermindering van risico’s
Accreditatie is een instrument voor het beheer van bedrijfsrisico’s. Door accreditatie verminderen bedrijven de kans op productuitval, helpen zij de productiekosten te beheersen en tonen zij hun zorgvuldigheid aan wanneer deze ter discussie staat.

Handelsvoordeel
Accreditatie onderscheidt producten en diensten. Het creëert een benchmark die niet-geaccrediteerde concurrenten moeilijk onafhankelijk kunnen aantonen.

Europese harmonisatie
Alle Europese accreditatie-instanties zoals de RvA zijn aangesloten bij de European co-operation for Accreditation (EA). De EA heeft tot taak de peer reviews te organiseren en de harmonisatie tussen de leden te bevorderen. De RvA is actief in verschillende EA-commissies en in het EA-bestuur.

Door wederzijdse erkenning hebben alle onder Europese accreditatie afgegeven conformiteitverklaringen dezelfde status. Een accreditatie die in ons land is afgegeven, wordt dus ook in alle andere Europese landen geaccepteerd. Dit bevordert het vrije handelsverkeer. Het voorkomt bijvoorbeeld dat aanbieders van producten en diensten in ieder land een certificaat moeten aanvragen.

De RvA is medeondertekenaar van de ILAC en IAF Multilaterale Overeenkomsten. Conformiteitverklaringen van door de RvA geaccrediteerde organisaties worden daarmee wereldwijd geaccepteerd. Deze internationale erkenning is, zeker voor grote handels- en distributielanden als Nederland, buitengewoon belangrijk.

Openbare en particuliere aanbestedingen
Veel overheidsdiensten schrijven voor dat organisaties geaccrediteerd zijn bij de aanbesteding van diensten. Accreditatie wordt ook gevraagd door een toenemend aantal brancheorganisaties en organisaties in de particuliere sector

Accepteer alstublieft de voorkeuren, statistieken, marketing cookies opnieuw om deze video te bekijken.

Heeft u een andere vraag?

Ga terug naar de pagina Veelgestelde vragen.