Visie, missie en strategie

Visie en missie

Vertrouwen uitspreken is de kern van ons bestaan. Hier is het de Raad voor Accreditatie om te doen.
Daarom luidt ons motto: Met vertrouwen vooruit!

Dit is wat we doen en waar we voor staan:

Burgers en bedrijven willen kunnen vertrouwen op de kwaliteit van producten en diensten. Met accreditatie verrijken wij dat vertrouwen.

Dagelijks beoordelen wij de competente, consistente en onpartijdige bedrijfsuitoefening van bedrijven en instellingen. Deze bedrijven en instellingen testen, inspecteren en certificeren. Zij hebben een cruciale rol in de kwaliteit van producten en diensten.

Wij doen ons werk op een deskundige, transparante en onbevooroordeelde wijze. Met een accreditatieverklaring bevestigen wij ons vertrouwen. Dit draagt bij aan een duurzame en goed functionerende internationale samenleving met open handelsverkeer en ruimte voor innovatie

Onze strategie 2021-2025 in het kort

Wij willen markt- en klantgerichter werken, zodat wij klanten een betere dienstverlening bieden. Wij helpen hen te leren van wat wij in onze beoordelingen vaststellen. Daarbij leggen we de lat hoog, voor onszelf en onze klanten. Vanwege de versnelling in tal van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van technologie en duurzaamheid, investeren wij in een wendbare organisatie met krachtige teams. Wij streven ernaar om – samen met onze stakeholders – de waarde van accreditatie en de gehele kwaliteitsinfrastructuur meer over het voetlicht te brengen.

Onze kernwaarden: deskundigheid, onafhankelijkheid en inlevingsvermogen

Onze kernwaarden geven kleuring aan ons gedrag naar klanten en stakeholders en ondersteunen ons in alles wat we doen. Ze vormen de basis van de RvA.