Schorsingen en intrekkingen

Organisaties kunnen hun accreditatie tijdelijk verliezen, als blijkt dat zij niet langer aan de gestelde normen voldoen. Het gaat dan om een schorsing. Zij krijgen in dat geval zes maanden de tijd om de benodigde verbeteringen door te voeren en te laten beoordelen.

Het kan ook zijn dat organisaties hun accreditatie permanent verliezen. Er is dan sprake van een intrekking: de accreditatieovereenkomst wordt ontbonden. Schorsingen en intrekkingen zijn vrijwillig of opgelegd. In beide gevallen mag een organisatie het accreditatiemerk niet meer voor de betreffende werkzaamheden gebruiken. De beleidsregel BR002 beschrijft de rechten en plichten bij een schorsing of intrekking.

Hieronder een overzicht van alle schorsingen en intrekkingen van dit moment. Verschillende organisaties hebben meerdere registratienummers. De schorsing of intrekking geldt dan alleen voor het in het overzicht vermelde registratienummer.

Schorsingen

Reg.nr
Organisatie
Informatie
Reg.nr K165
Organisatie
Calmepro B.V.
NIJMEGEN, Nederland
Informatie
Datum: 10-04-2024
Vrijwillig geschorst, gehele scope
Reg.nr C432
Organisatie
Certification Association Russian Register
SAINT-PETERSBURG, Rusland
Informatie
Datum: 10-03-2022
Opgelegd geschorst, gehele scope

Intrekkingen

Reg.nr
Organisatie
Informatie
Reg.nr I223
Organisatie
Normec Fair Labour Certification B.V.
GELDERMALSEN, Nederland
Informatie
Datum: 19-04-2024
Vrijwillig ingetrokken, gehele scope
Reg.nr M176
Organisatie
Stichting Tergooi
HILVERSUM, Nederland
Informatie
Datum: 28-02-2024
Vrijwillig ingetrokken, gehele scope
Reg.nr V105
Organisatie
Ernst & Young Accountants LLP
ROTTERDAM, Nederland
Informatie
Datum: 01-01-2024
Vrijwillig ingetrokken, gehele scope
Reg.nr M190
Organisatie
Academisch Ziekenhuis Maastricht
MAASTRICHT, Nederland
Informatie
Datum: 01-01-2024
Vrijwillig ingetrokken, gehele scope
Reg.nr C144
Organisatie
DEKRA Certification B.V.
ARNHEM, Nederland
Informatie
Datum: 31-12-2023
Vrijwillig ingetrokken, gehele scope