Schorsingen en intrekkingen

Organisaties kunnen hun accreditatie tijdelijk verliezen, als blijkt dat zij niet langer aan de gestelde normen voldoen. Het gaat dan om een schorsing. Zij krijgen in dat geval zes maanden de tijd om de benodigde verbeteringen door te voeren en te laten beoordelen.

Het kan ook zijn dat organisaties hun accreditatie permanent verliezen. Er is dan sprake van een intrekking: de accreditatieovereenkomst wordt ontbonden. Schorsingen en intrekkingen zijn vrijwillig of opgelegd. In beide gevallen mag een organisatie het accreditatiemerk niet meer voor de betreffende werkzaamheden gebruiken. De beleidsregel BR002 beschrijft de rechten en plichten bij een schorsing of intrekking.

Hieronder een overzicht van alle schorsingen en intrekkingen van dit moment. Verschillende organisaties hebben meerdere registratienummers. De schorsing of intrekking geldt dan alleen voor het in het overzicht vermelde registratienummer.

Intrekkingen

Reg.nr
Organisatie
Informatie
Reg.nr M139
Organisatie
Stichting VUmc
AMSTERDAM, Nederland
Informatie
Datum: 30-06-2021
Vrijwillig ingetrokken, gehele scope
Reg.nr L443
Organisatie
Heineken Nederland Supply
‘S-HERTOGENBOSCH, Nederland
Informatie
Datum: 25-08-2021
Vrijwillig ingetrokken, gehele scope
Reg.nr L494
Organisatie
DUCARES B.V.
UTRECHT, Nederland
Informatie
Datum: 22-09-2021
Vrijwillig ingetrokken, gehele scope
Reg.nr I146
Organisatie
Amos Milieutechniek B.V.
UTRECHT, Nederland
Informatie
Datum: 01-07-2021
Vrijwillig ingetrokken, gehele scope
Reg.nr I331
Organisatie
Technikeur Inspectie B.V.
WORMER, Nederland
Informatie
Datum: 01-11-2021
Vrijwillig ingetrokken, gehele scope
Reg.nr L235
Organisatie
Stichting Wageningen Research
WAGENINGEN, Nederland
Informatie
Datum: 01-10-2021
Vrijwillig ingetrokken, gehele scope