Vragen over informatieverzoek Wet Open overheid (Woo)

Hoe dien ik een Woo-verzoek in?

Stuurt u voor het indienen van een Woo-verzoek een e-mail naar: woo-informatieverzoek@rva.nl. Bij dit verzoek dient u zo specifiek mogelijk aan te geven naar welke informatie u op zoek bent. U geeft bijvoorbeeld aan om welke documenten het gaat of op welk onderwerp de informatie die u wenst betrekking heeft.

Stuurt u liever een brief? Het is ook mogelijk om een Woo-verzoek in te dienen via de post. Stuur uw verzoek naar:

Raad voor Accreditatie
Postbus 2768
3500 GT Utrecht

Als wij u verzoek hebben ontvangen, laten wij dat u weten.

Hoe lang duurt het voordat ik de gevraagde documenten ontvang?

De reguliere wettelijk reactietermijn op een WOO-verzoek is vier weken. Als er onduidelijkheid is over het verzoek of als er belangen van anderen bij betrokken zijn (bijvoorbeeld van geaccrediteerde instellingen), dan kan een tijdelijke opschorting van de termijn nodig zijn. Voor omvangrijke of complexe verzoeken kan de termijn eventueel verlengd worden met twee weken.

Hoe beoordeelt de RvA een Woo-verzoek?

De RvA is verplicht gehoor te geven aan WOO-verzoeken, behalve als er sprake is van wettelijke uitzonderingen. Als u een WOO-verzoek indient, dan zal de RvA nagaan of er uitzonderingen van toepassing zijn. De RvA zal vervolgens formeel over de openbaarmaking besluiten en u daarvan op de hoogte stellen. Na een positief besluit ontvangt u de door u gevraagde documenten vaak binnen enkele weken.

Waar moet een Woo-verzoek aan voldoen?

Een Woo-verzoek moet betrekking hebben op informatie die nog niet openbaar is. Verder moet het verzoek gaan over:

  • Informatie die in documenten is vastgelegd;
  • Informatie waarover de RvA beschikt;
  • Informatie die te maken heeft met de publieke taak van de RvA.

Waar vind ik openbaargemaakte informatie naar aanleiding van Woo-verzoeken?

Ga voor een overzicht van openbaargemaakte informatie naar de pagina Publicaties Wet open overheid.

Waar kan ik terecht met mijn vragen over informatieverzoek Wet open overheid( Woo)?

Heeft u een andere vraag over de beschikbaarheid van informatie? Neem dan contact met ons op via woo-informatieverzoek@rva.nl.

Heeft u een andere vraag?

Ga naar de pagina Veelgestelde vragen.