Beeldmerken van geaccrediteerde organisaties

Er zijn veel verschillende beeldmerken in omloop, maar niet ieder beeldmerk is door een geaccrediteerde organisatie afgegeven. Op deze pagina wil de RvA een overzicht gaan bieden van beeldmerken die onder accreditatie worden beheerd. De pagina is nog in ontwikkeling.

Beeldmerken van geaccrediteerde instellingen

Certificatie-instellingen kunnen de door hen gecertificeerde organisaties toestaan om een certificatiemerk te gebruiken. Zij mogen dit beeldmerk dan bijvoorbeeld op het fysieke product, op een document bij dat product of op hun website plaatsen. Inspectie-instellingen kunnen op goedgekeurde objecten een merkteken aanbrengen.

Hieronder zullen we op termijn de merken tonen die onder accreditatie worden gebruikt. De merken zullen worden onderverdeeld in vier categorieën, productcertificatie, managementsysteemcertificatie, persoonscertificatie en inspectie.

Hebt u een merk dat in aanmerking komt voor deze pagina? Stuur ons dan een bericht met het merk en een link naar de webpagina waarop de betekenis van het merk wordt verklaard.

Beeldmerken van externe schemabeheerders

Ook willen wij een overzicht gaan bieden van beeldmerken van externe schemabeheerders die onder RvA accreditatie worden uitgegeven. Externe schemabeheerders voeren zelf geen conformiteitsbeoordelingen uit. Deze beoordelingen worden uitgevoerd door één of meerdere conformiteitsbeoordelende instanties (CBI) die een overeenkomst hebben afgesloten met de externe schemabeheerder voor het gebruik van het betreffende schema. De externe schemabeheerder stelt daarbij als voorwaarde voor het gebruik van het schema dat de CBI geaccrediteerd moet zijn voor het betreffende schema. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden:

Logo
Beschrijving
Logo
Beschrijving Barometer Duurzaam Terreinbeheer
Logo
Beschrijving Barometer Duurzame Bloemist
Logo
Beschrijving CBD
Logo
Beschrijving CBF
Logo
Beschrijving Certificatie Distributie in Gewasbeschermingsmiddelen
Logo
Beschrijving Groen Label Kas
Logo
Beschrijving Groenkeur
Logo
Beschrijving HKZ-keurmerk
Logo
Beschrijving HKZ voor cliënt/patiëntveiligheid met ISO
Logo
Beschrijving HKZ voor cliënt/patiëntveiligheid zonder ISO
Logo
Beschrijving HKZ voor fysiotherapie
Logo
Beschrijving HKZ voor kleine organisaties
Logo
Beschrijving IKB-Ei
Logo
Beschrijving IKB Kip
Logo
Beschrijving IKB-Varken
Logo
Beschrijving Kwaliteitswaarborg Bodembeheer
Logo
Beschrijving Milieukeur
Logo
Beschrijving Maatlat Duurzame Veehouderij
Logo
Beschrijving NEN 7510
Logo
Beschrijving NEN-EN 15224
Logo
Beschrijving ISO 55001 Assetmanagement
Logo
Beschrijving Planet Proof
Logo
Beschrijving RHP
Logo
Beschrijving Riskplaza audit plus
Logo
Beschrijving Skal Biocontrole
Logo
Beschrijving STEK
Logo
Beschrijving Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport
Logo
Beschrijving Stichting Fair Produce
Logo
Beschrijving Technical Inspection Service – TIS

Hebt u een beeldmerk dat in aanmerking komt voor dit overzicht? Stuur ons dan een bericht (contact@rva.nl) met het beeldmerk en een link naar de webpagina waarop de betekenis van het beeldmerk wordt verklaard.

Wilt u weten of een CBI voor een specifiek schema is geaccrediteerd? Dat kunt u controleren via ‘zoeken op scopes’. Het is mogelijk dat een externe schemabeheerder voor slechts een deel van de door haar beheerde schema’s accreditatie verplicht heeft gesteld. Daarnaast is het niet ongebruikelijk dat een CBI, voordat zij geaccrediteerd kan worden voor een specifiek schema, al beoordelingen uitvoert zonder accreditatie.