Ik wil meer weten over de RvA als organisatie

Wat doet de RvA?

Bijna ieder land binnen Europa heeft een nationale accreditatie-instantie. In Nederland is dat de RvA. Onze primaire taak bestaat uit het accrediteren en geaccrediteerd houden van conformiteitbeoordelende organisaties: laboratoria, inspectie-instellingen, certificatie-instellingen en verificatie-instellingen. Zodat het vertrouwen in de kwaliteit van producten en diensten ook echt gerechtvaardigd is.

Lees verder voor meer informatie.

Wat voor type organisatie is de RvA?

De RvA is een private stichting. In 2010 heeft de Nederlandse overheid de RvA aangewezen als nationale accreditatie-instantie, op basis van de Europese Verordening 765/2008. Sindsdien is de RvA een zelfstandig bestuursorgaan, dat verantwoording aflegt aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. Als onafhankelijke stichting en zelfstandig bestuursorgaan heeft de RvA geen winstdoelstelling.

De RvA is in 1995 ontstaan uit een fusie van verschillende partijen:

  • de Nederlandse Kalibratie Organisatie (NKO);
  • de Stichting Erkenning Laboratoria en Inspectie-instellingen (STERLAB/STERIN);
  • de Raad voor Certificatie (RvC).

Lees verder voor meer informatie.

Wie zijn de klanten van de RvA?

  • Laboratoria
  • Inspectie-instellingen
  • Certificatie-instellingen
  • Verificatie-instellingen
  • Organisatoren van onderzoeken

Lees verder voor meer informatie.

Heeft u een andere vraag?

Ga terug naar de pagina Veelgestelde vragen