Nieuws

Publicatie nieuwe versie toelichtend document T040 betreffende schaduwonderzoeken

08-01-2020

Toelichtend document RvA-T040 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot schaduwonderzoeken.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie van specifiek accreditatie protocol C009 (HKZ-certificatie en NEN-EN 15224 certificatie volgens NTA 8224)

08-01-2020

Specifiek Accreditatieprotocol C009 bevat een beschrijving voor de accreditatie van HKZ-certificatie en NEN-EN 15224 certificatie volgens NTA 8224. 
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is op 7 januari 2020 gewijzigd.

Lees verder

Publicatie specifieke accreditatie protocollen C015, C021 en C030

03-01-2020

De Raad voor Accreditatie heeft (nieuwe versies van) de volgende Specifieke Accreditatie Protocollen gepubliceerd:

Lees verder

RvA ondertekent informatieprotocol met Autoriteit Persoonsgegevens

23-12-2019

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Raad voor Accreditatie (RvA) hebben op 17 december jl. een informatieprotocol ondertekend. Dit protocol draagt bij aan een efficiënter en effectiever toezicht op AVG-certificering.

Lees verder

Nieuwe accreditaties december 2019

20-12-2019

In december 2019 hebben vijf organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

Ontwikkeling rapportagetool voor accreditatiebeoordelingen is officieel gestart

19-12-2019

Op dinsdag 17 december 2019 heeft de Raad voor Accreditatie (RvA) de samenwerking met softwareleverancier Betty Blocks officieel ingeluid met de ondertekening van een contract.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie toelichtend document T044 betreffende EN ISO 15189-scopes voor medische laboratoria

17-12-2019

Toelichtend document RvA-T044 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot scope van accreditatie voor EN ISO 15189 geaccrediteerde medische laboratoria.

Lees verder