Nieuws

Implementatie EA-7/04: certificering van Milieuzorgsystemen en voldoen aan wetgeving.

18-09-2017

In mei 2017 is een actualisatie van de EA-7/04 gepubliceerd. Dit EA ‘Mandatory Document’ geeft inzicht in de relatie tussen een gecertificeerd Milieuzorgsysteem (MZS) en het voldoen aan de van toepassing zijnde milieuwet- en regelgeving.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie toelichtend document T018 betreffende acceptabele herleidbaarheid.

12-09-2017

Toelichtend document RvA-T018 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot acceptabele herleidbaarheid.

Het beleid van de RvA is gebaseerd op ILAC-P10:01/2013.

Lees verder

Ir. Peter van Rhede van der Kloot per 31 augustus 2017 benoemd als lid raad van toezicht RvA

04-09-2017

Per 31 augustus 2017 is de heer ir. P.F. van Rhede van der Kloot benoemd als lid van de raad van toezicht van de RvA. Ir. Peter van Rhede van der Kloot vult de vacature in die ontstaat na het aftreden van de heer ing J. Visser die het maximale aantal termijnen als lid van de raad heeft ingevuld.

Lees verder

Nieuwe accreditaties augustus 2017

04-09-2017

In augustus 2017 hebben zes organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden

Lees verder

Meldregeling vermoeden misstand of onregelmatigheid

25-08-2017

Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden. Deze wet heeft als doel het doen van meldingen van misstanden binnen organisaties te stimuleren, door onderzoek naar misstanden mogelijk te maken en melders van misstanden (‘klokkenluiders’) beter te beschermen. Ook de RvA is verplicht een Meldregeling te hanteren. Op 15 maart jl heeft het bestuur dan ook een Meldregeling vastgesteld.

Lees verder

Nieuwe accreditaties juli 2017

02-08-2017

In juli 2017 hebben vier organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Lees verder

Informatieprotocol Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) - RvA

28-07-2017

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) en de Raad voor Accreditatie (RvA) hebben op 26 juli jl. een informatieprotocol ondertekend dat moet bijdragen aan een efficiënter en effectiever toezicht op het terrein van energie voor vervoer.

Lees verder