Nieuws

Publicatie nieuwe versie RvA-T033

22-02-2018

Publicatie nieuwe versie toelichtend document T033 betreffende de eisen aan schema's voor conformiteitsbeoordelingen.

Lees verder

Nieuwe accreditaties februari 2018

21-02-2018

In februari 2018 hebben drie organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden

Lees verder

Publicatie NEN-EN-ISO 11731 (Water - Telling van Legionella )

13-02-2018

Per juni 2017 is de NEN-EN-ISO 11731 voor de telling van Legionella in water gepubliceerd. Deze norm vervangt de NEN 6265. In de Staatscourant van 12 september 2017 staan de wijzingen voor de Regeling legionellapreventie. Deze treedt in werking per 1 januari 2018. Daarin is ook opgenomen dat  NEN 6265 vervangen wordt  door NEN-EN-ISO 11731, met inbegrip van het bijbehorende Nederlandse voorwoord en dat dit onderdeel met ingang van 1 januari 2019 in werking treedt.

Lees verder

Publicatie nieuw toelichtend document T049 betreffende de invoering van ISO/IEC 17025:2017.

09-02-2018

Toelichtend document RvA-T049 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot de implementatie van ISO/IEC 17025:2017  (General requirements for the competence of testing and calibration laboratories).

Lees verder

Publicatie nieuwe versie specifiek accreditatieprotocol I007 betreffende de accreditatie van eindcontroles na asbestverwijdering (inspectie).

06-02-2018

Specifiek Accreditatieprotocol I007 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van eindcontroles na asbestverwijdering (inspectie). Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Lees verder

De RvA beoordeeld

30-01-2018

Vorige week heeft de RvA een peer review ondergaan. Tenminste eens in de vier jaar onderwerpen nationale accreditatie-instanties elkaar aan een intensieve beoordeling, de zogenaamde peer review. Deze peer reviews dienen als waarborg voor de deskundigheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid van nationale accreditatie-instanties en zijn een voorwaarde om ondertekenaar te zijn van de multilaterale erkenningsovereenkomsten (MLA).

Lees verder

Nieuwe accreditaties januari 2018

28-01-2018

In januari 2018 hebben twee organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Lees verder