Nieuws

Nieuwe accreditaties april 2018

18-04-2018

In april 2018 hebben negen organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie toelichtend document T015 betreffende een toelichting op de EN ISO/IEC 17025.

13-04-2018

Toelichtend document RvA-T015 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot de EN ISO/IEC 17025.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie specifiek accreditatie protocol C020 (de CO2-Prestatieladder voor Ladder-CI’s)

13-04-2018

Specifiek Accreditatieprotocol C020 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van CI's m.b.t. de CO2-prestatieladder. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Lees verder

RvA-Teamleider benoemd als vice-voorzitter belangrijke werkgroep EA

26-03-2018

Tijdens de 19e bijeenkomst van de EA Horizontal Harmonization Committee (HHC) op 6/7 maart jl. is Sjaak Hendriks (teamleider RvA) unaniem benoemd als vice-voorzitter. De HHC is een belangrijke commissie binnen de European cooperation for Accreditation (EA) en richt zich onder andere op de verdere harmonisatie en versterking van de samenwerking tussen accreditatie-instellingen in Europa

Lees verder

Nieuwe accreditaties maart 2018

21-03-2018

In maart 2018 hebben twee organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Lees verder

ISO/IEC 17025:2017 Eerste Nederlandse exemplaar voor Peter van de Leemput

19-03-2018

Onder voorzitterschap van Peter van de Leemput - RvA-expert & teamleider -  is in 1999 de allereerste en in 2005 de tweede versie van de ISO 17025 norm voor test- en kalibratielaboratoria tot stand gekomen. Gezien de belangrijke rol die Peter (sinds eind 2016 gepensioneerd) hierbij heeft gespeeld, is hij tijdens het NEN-congres op 8 maart jl. over de nieuwe versie van de norm, door Harold Pauwels van NEN geëerd.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie van specifiek accreditatieprotocol L002 betreffende AP04 en AS SIKB 3000.

19-03-2018

Specifiek Accreditatieprotocol L002 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van verrichtingen in het kader van AP04 en AS SIKB 3000. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Lees verder