Nieuws

Nieuwe accreditaties april 2019

19-04-2019

In april 2019 hebben vier organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

Publicatie van nieuwe versie van Specifiek Accreditatieprotocol L006 betreffende het accreditatieprogramma bemonstering vaste dierlijke meststoffen; AP06

17-04-2019

Specifiek Accreditatieprotocol L006 bevat een korte beschrijving betreffende het Accreditatieprogramma bemonstering vaste dierlijke meststoffen; AP06.  
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA is op 16 april 2019 gewijzigd.

Lees verder

Transitie ISO 50001:2011 naar ISO 50001:2018

15-04-2019

In augustus 2018 heeft ISO de norm ISO 50001:2018 “Energy Management Systems – Requirements with guidance for use” gepubliceerd als opvolger van ISO 50001:2011. Het Internationaal Accreditatie Forum (IAF) heeft in haar vergadering in oktober 2018 een overgangsregeling vastgesteld voor de certificatie tegen deze nieuwe versie.

Lees verder

Publicatie nieuw specifiek accreditatieprotocol C025 betreffende de certificatie van managementsystemen voor informatiebeveiliging in de zorg volgens NEN 7510-1

08-04-2019

Specifiek Accreditatieprotocol C025 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van managementsystemen voor informatiebeveiliging in de zorg volgens NEN 7510-1. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Lees verder

Nieuw bestuursteam RvA!

27-03-2019

Vandaag is onderstaand persbericht uitgegaan.

Lees verder

Nieuwe accreditaties maart 2019

22-03-2019

In maart 2019 hebben negen organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

Geslaagde sessie met klantpanel voor ontwikkeling digitale rapportage

20-03-2019

Om de verschillende (administratieve) stappen in het accreditatieproces beter te faciliteren voor de klant, is de RvA bezig met de ontwikkeling van een digitale rapportagetool.

Lees verder