Nieuws

RvA verwelkomt Amerikaanse FDA en NVWA voor kennisuitwisseling over accreditatie

18-11-2019

Op 13 november hebben vertegenwoordigers van de Amerikaanse Food & Drugs Administration (FDA) samen met vertegenwoordigers van de Nederlandse Voedsel & Waren Autoriteit (NVWA) een bezoek gebracht aan de RvA. Tijdens dit bezoek hebben de FDA-vertegenwoordigers zich laten informeren over het accreditatiesysteem in Nederland in het algemeen en de accreditatie van de NVWA-laboratoria in het bijzonder.

Lees verder

Publicatie specifieke accreditatieprotocollen C026 (Specifiek Accreditatieprotocol Archeologie) en C028 (Accreditatie van Bouwschema’s onder EN ISO/IEC 17065).

08-11-2019

Specifiek Accreditatieprotocol C026 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van activiteiten op het gebied van archeologie. 
Specifiek Accreditatieprotocol C028 bevat een korte beschrijving voor de beoordeling van activiteiten in het kader van certificatieschema’s in de bouw. 

Lees verder

Publicatie van nieuwe versie van Specifiek Accreditatieprotocol C018 betreffende de accreditatie van activiteiten in het kader van de Verordening Bouwproducten (CPR).

08-11-2019

Specifiek Accreditatieprotocol C018 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van activiteiten in het kader van de Verordening Bouwprducten (CPR) systemen 1, 1+ & 2+. 
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is op 8 november 2019 gewijzigd.

Met het verschijnen van deze nieuwe versie van SAP-C018 is SAP-C019 komen te vervallen.

Lees verder

Besluiten jaarlijkse algemene vergadering IAF en ILAC 2019

08-11-2019

Eind oktober organiseerden de wereldwijde overkoepelende accreditatie-organisaties ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) en IAF (International Accreditation Forum) in Frankfurt hun jaarlijkse vergaderingen.

Lees verder

Nieuwe validatie- en verificatienorm gepubliceerd!

31-10-2019

Internationale normorganisatie ISO heeft op 30 oktober 2019 gemeld dat de nieuwe validatie- en verificatienorm ISO/IEC 17029:2019 is gepubliceerd.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie specifiek accreditatie protocol C020 (de CO2-Prestatieladder voor Ladder-CI’s)

29-10-2019

Specifiek Accreditatieprotocol C020 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van CI's m.b.t. de CO2-prestatieladder. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie specifieke accreditatie protocollen C000 (managementsysteemcertificatie, algemeen) en C004 (QMS certificatie - ISO 9001)

29-10-2019

Specifiek Accreditatieprotocol C000 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van managementsystemen op basis van ISO/IEC 17021-1.
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is op 28 oktober 2019 gewijzigd.

Specifiek Accreditatieprotocol C004 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van kwaliteitsmanagementsystemen volgens ISO 9001.
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is op 28 oktober 2019 gewijzigd.

Lees verder