Nieuws

RDW Testcentrum geeft kijkje in de keuken aan RvA-medewerkers

10-10-2019

Op vrijdag 4 oktober vertrok een volle touringbus met medewerkers van de RvA richting Lelystad voor een jaarlijkse personeelsexcursie. Op het programma stond een bezoek aan RDW Testcentrum. Het bezoek stond in het teken van een leerzame kennismaking met de veelheid van activiteiten die het testcentrum uitvoert, maar ook het opdoen van nieuwe kennis en ontwikkelingen.

Lees verder

RvA zet nieuwe stap in optimalisatie van digitalisering voor klant en organisatie

09-10-2019

Op woensdag 9 oktober heeft de RvA de samenwerking met IT-bedrijf Vancis officieel ingeluid met de ondertekening van een contract. Daarmee is een significante stap gezet in de optimalisering en modernisering van de technische infrastructuur van de RvA. Dit is onder andere nodig voor de ontwikkeling van de digitale rapportagetool voor beoordelingen.

Lees verder

Publicatie van nieuwe versie van Specifiek Accreditatieprotocol I005 betreffende verificatieactiviteiten in het kader van de Regeling energie vervoer

07-10-2019

Specifiek Accreditatieprotocol I005 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van verificatieactiviteiten in het kader van de Regeling energie vervoer.
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is op 7 oktober 2019 gewijzigd.

Lees verder

Publicatie nieuwe specifieke accreditatieprotocollen A009, A010, A011 en A019.

03-10-2019

SAP-A009: Specifiek Accreditatie-protocol voor Richtlijn 2013/53/EU – Pleziervaartuigen en waterscooters

SAP-A010: Specifiek Accreditatie-protocol voor Richtlijn 2008/57/EG / (EU)2016/797 – Interoperabiliteit van het spoorwegsysteem

SAP-A011: Specifiek Accreditatie-protocol voor Richtlijn 2013/29/EU – Pyrotechnische artikelen

SAP-A019: Specifiek Accreditatieprotocol voor Richtlijn 92/42/EEG – rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte centrale verwarmingsketels

Lees verder

Publicatie van nieuwe versie van Specifieke Accreditatieprotocollen M000 (Medische laboratoria (algemeen)) en M001 (Point of Care Testing (POCT)).

02-10-2019

Specifiek Accreditatieprotocol M000 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van medische laboratoria (algemeen) en Specifiek Accreditatieprotocol M001 voor de accreditatie van Point of Care Testing (POCT). Deze protocollen dienen als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en zijn op 2 oktober 2019 gewijzigd.

Lees verder

Nieuwe accreditaties september 2019

20-09-2019

In september 2019 hebben vier organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

RvA verwelkomt Chinese delegatie

27-08-2019

Op 26 augustus ontving de Raad voor Accreditatie (RvA) een delegatie uit China. Het werd een inspirerende middag waarbij kennismaking en kennisuitwisseling over de organisaties centraal stond.

Lees verder