Nieuws

Wijziging Beleidsregel BR010 en Voorschrift VR003

26-07-2018

De RvA heeft onlangs beleidsregel BR010 en voorschrift VR003 gewijzigd.
In beleidsregel BR010 zijn de conformiteitsbeoordelingsactiviteiten benoemd die de RvA kan accrediteren.
In voorschrift VR003 zijn de regels voor het gebruik van RvA accreditatiemerken en logo’s beschreven.

Lees verder

IAF TC besluit betreffende transitie 9001/14001:2015

25-07-2018

Tijdens de mid-term IAF meeting in Frankfurt in april 2018 heeft de technische commissie van IAF (IAF TC) het volgende besluit genomen (Meeting and Minute reference: Frankfurt 12.7):

Lees verder

Nieuwe accreditaties juli 2018

19-07-2018

In juli 2018 hebben drie organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Lees verder

Geslaagde RvA-workshop 'eigen beoordeling van een schema voor conformiteitsbeoordeling'

17-07-2018

Op dinsdag 10 juli jl. heeft de eerste workshop over de eigen beoordeling van een schema voor conformiteitsbeoordeling plaatsgevonden. Deelnemers waren afkomstig van zowel schemabeheerders als certificatie-instellingen.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie specifiek accreditatieprotocol C000 betreffende de Accreditatie van Certificatie van Managementsystemen (algemeen o.b.v. ISO/IEC 17021-1).

11-07-2018

Specifiek Accreditatieprotocol C000 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van managementsystemen op basis van ISO/IEC 17021-1. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Lees verder

Uitbreiding IAF-MLA scope voor RvA

11-07-2018

De European Cooperation for Accreditation (EA) is op 5 april jl. door het International Accreditation Forum (IAF) als regio erkend op gebied van managementsystemen voor voedselveiligheid (ISO 22000), informatiebeveiliging  (ISO/IEC 27001), energiemanagement (ISO 50001) en  medische hulpmiddelen (ISO 13485).  

Lees verder

AVG-certificatie

28-06-2018

Als verantwoordelijke of verwerker kunt u een AVG-certificaat aanvragen bij een certificatie-instelling die daarvoor geaccrediteerd is door de Raad voor Accreditatie (RvA).

Lees verder