Ons netwerk

In ons dagelijks leven speelt vertrouwen in de kwaliteit van producten en diensten een prominente rol.

We willen dat bloeduitslagen correct zijn, dat vlees niet te veel bacteriën bevat, dat roltrappen veilig zijn, dat elektrotechnici deskundig handelen. Het werk van de RvA is erop gericht om dit vertrouwen te ondersteunen. Maar daar hebben we wel de juiste expertise bij nodig…

Netwerk van experts

Gezondheid, milieu, bouw, energie, voeding, transport, financiën: beoordelingen van de RvA strekken zich uit over alle denkbare werkgebieden. Dat vraagt om specialistische kennis; kennis die we onmogelijk zelf in huis kunnen hebben. Daarom werken we met een netwerk van experts. Mensen die weten waar ze over praten en die hart voor hun vak hebben. Mensen die het interessant vinden om hun deskundigheid breder in te zetten en op freelance basis voor de RvA te werken. Omdat ze graag een bijdrage leveren aan een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van producten en diensten.

Freelance opdrachten

De experts in ons netwerk beschikken over uitgebreide kennis en ervaring op een specifiek terrein. Zij werken in het bedrijfsleven, bij de overheid, op hogescholen of universiteiten, of zijn zelfstandig ondernemer. Naast hun dagelijkse werkzaamheden voeren ze een aantal keren per jaar op freelance basis beoordelingen uit bij klanten van de RvA: conformiteitverklarende organisaties. Dat kunnen laboratoria, maar ook inspectie-, certificatie- of verificatie-instellingen zijn. Organisaties die op hun beurt weer producten en diensten van bedrijven beoordelen. Onze freelance deskundigen bepalen zelf de frequentie van hun inzet. Afspraken voor beoordelingen worden in goed overleg en ruim van tevoren gemaakt.

Normkennis en trainingen

De beoordelingen bij onze klanten worden uitgevoerd door teams van een of meer experts, die worden aangestuurd door een teamleider. Deze RvA-beoordelingsteams maken bij hun beoordelingen gebruik van Europese normen (EN) en internationale normen (ISO of ISO/IEC). Deskundigen die voor het eerst een beoordeling bij een klant van de RvA gaan uitvoeren, krijgen vooraf een training over de interpretatie van de norm. Voorkennis is dus geen vereiste. Daarnaast zijn er verschillende bijeenkomsten waarin bijvoorbeeld onderwerpen als het accreditatieproces en de communicatie met klanten aan bod komen.

Iets voor u?

De reikwijdte van ons werk neemt voortdurend toe. Daarom zijn we doorlopend op zoek naar experts die we op freelance basis kunnen inzetten bij de beoordeling van onze klanten. Bent u geïnteresseerd in ons netwerk? Dan komen we graag met u in contact! Wij zijn bereikbaar via werken@rva.nl en 030 23 94 500.

Wat vragen we van u?

  • Een afgeronde hbo/wo-opleiding op het betreffende werkterrein;
  • Actuele vakinhoudelijke kennis en een aantal jaren werkervaring;
  • Een onpartijdige, onafhankelijke en integere opstelling;
  • Enige bekendheid met accreditatie en/of certificatie (is een pre).

Wat bieden we u?

  • Een unieke manier om kennis uit te wisselen met collega’s binnen uw vakgebied;
  • Een bredere blik op uw eigen werkterrein, door meer kennis van de norm;
  • Interessante freelance werkzaamheden bij zeer uiteenlopende organisaties;
  • De mogelijkheid om actief bij te dragen aan een breed maatschappelijk belang.