Wat kost een accreditatie?

Wat kost een accreditatie?

Aan het indienen van een accreditatieaanvraag zijn geen kosten verbonden. Vanaf het moment dat uw accreditatieaanvraag is goedgekeurd, zijn er aan verschillende stappen in het Accreditatieproces wel kosten verbonden. De totale investering voor de aanvrager verschilt echter per aanvraag. Dit is onder andere afhankelijk van de omvang van een (her)beoordelingsonderzoek of de norm waartegen wordt getoetst. Ook aan het behouden van uw accreditatie zijn jaarlijkse contributiekosten verbonden.

Wij geven geen offertes af. Voorafgaand aan de beoordeling ontvangt u een raming van de tijdsbesteding. Hierbij is nog geen rekening gehouden met een eventueel vervolgonderzoek (n.a.v. geconstateerde tekortkomingen).

Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen via nieuweaanvragen@rva.nl . Ook vindt u een overzicht van de tarieven in ons document D001, Tarievenbesluit.

Heeft u een andere vraag?

Ga naar de pagina Veelgestelde vragen.