Internationale samenwerking

Alle lidstaten van de Europese Unie hebben de mogelijkheid om een nationale accreditatie-instantie aan te wijzen. Dat is wettelijk vastgelegd in de Europese Verordening 765/2008. De RvA is door de overheid aangewezen om deze rol in Nederland te vervullen.

Peer reviews

Eens in de vier jaar onderwerpen nationale accreditatie-instanties elkaar aan een intensieve beoordeling, de zogenoemde peer reviews. Een peer review wordt uitgevoerd door collega’s van andere Europese accreditatie-instanties. Zij controleren of de te beoordelen organisatie aan de gestelde criteria voldoet. De internationale norm ISO/IEC 17011 en de Europese Verordening 765/2008 gelden hierbij als richtlijn.

De peer reviews dienen als waarborg voor de deskundigheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid van nationale accreditatie-instanties. De RvA werkt elk jaar mee aan diverse peer reviews in andere Europese landen. Begin 2014 is de RvA zelf beoordeeld. Hier vindt u het volledige rapport van die beoordeling.

Europese harmonisatie

Alle Europese accreditatie-instanties zijn aangesloten bij de European co-operation for Accreditation (EA). De EA heeft tot taak de peer reviews te organiseren en de harmonisatie tussen de leden te bevorderen. De RvA is actief in verschillende EA-commissies en in het EA-bestuur.

Door wederzijdse erkenning hebben alle onder Europese accreditatie afgegeven conformiteitverklaringen dezelfde status. Een accreditatie die in ons land is afgegeven, wordt dus ook in alle andere Europese landen geaccepteerd. Dit bevordert het vrije handelsverkeer. Het voorkomt bijvoorbeeld dat aanbieders van producten en diensten in ieder land een certificaat moeten aanvragen.

De RvA is lid van EA (European co-operation for Accreditation).

Mondiale afspraken

Op internationaal niveau zijn er twee overkoepelende organisaties die de harmonisatie tussen landen en regio’s bevorderen:

Een nationale accreditatie-instantie kan bij beide overkoepelende organisaties zijn aangesloten. De RvA is medeondertekenaar van de ILAC en IAF Multilaterale Overeenkomsten. Conformiteitverklaringen van door de RvA geaccrediteerde organisaties worden daarmee wereldwijd geaccepteerd. Deze internationale erkenning is, zeker voor grote handels- en distributielanden als Nederland, buitengewoon belangrijk.

De RvA is medeondertekenaar van de ILAC-MRA (International Laboratory Accreditation Cooperation).

De RvA is medeondertekenaar van de IAF-MLA (International Accreditation Forum).