Vragen over het accreditatiemerk

Waar vind ik de voorschriften voor het gebruik van een RvA Accreditatiemerk en het RvA logo?

De voorschriften voor het gebruik van het accreditatiemerk en het RvA logo staan beschreven in de VR003. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op op met uw contactpersoon bij de RvA, uw projectcoördinator accreditatie (PCA).

Wanneer krijg ik een Accreditatiemerk

Wanneer de RvA u een nieuwe accreditatie heeft verleent, ontvangt u uw accreditatiemerk met uw registratienummer van uw contactpersoon bij de RvA, uw projectcoördinator accreditatie (PCA).

Hoe geef ik een melding door van onterecht gebruik van een RvA logo of accreditatiemerk?

Wanneer het onterechte gebruik geldt voor een door de RvA geaccrediteerde organisatie, kunt u dit melden via het formulier melding over een geaccrediteerd bedrijf of instelling.

Gaat het om een organisatie die niet geaccrediteerd is door de RvA? Doet u dan uw melding door het sturen van een e-mail aan kwaliteit@rva.nl..

Heeft u een andere vraag?

Ga naar de pagina Veelgestelde vragen.