Besluiten adviespanel

  Besluiten 26 september 2013

1

Na aanpassing volgens de in het verslag beschreven afspraken worden de terms of reference van het adviespanel belanghebbenden vastgesteld.

2

De besluitenlijst van de vergaderingen van het adviespanel belanghebbenden wordt gepubliceerd op de website van de Raad voor Accreditatie.

  Besluiten 22 mei 2014

1

Met de in de vergadering benoemde aanpassingen worden de terms of reference van het adviespanel belanghebbenden vastgesteld.

  Besluiten 19 mei 2016
1 Het adviespanel besluit dat bij verzoeken voor Halal certificatie wordt doorverwezen naar IAF leden. De RvA zelf voert gaan Halal certificatie uit.