Testlaboratoria

Werkterrein

Een testlaboratorium stelt de eigenschappen van iets vast. Hoeveel bacteri├źn zitten er in het vlees? Hoeveel kwalijke straling zendt een apparaat uit? Hoeveel zware metalen zitten er in het water? Vaak gebeurt dat met behulp van meetapparatuur. Deze apparatuur moet dan gekalibreerd zijn door een kalibratielaboratorium. De testresultaten gaan naar de klant, die vervolgens bepaalt wat de resultaten betekenen. Is deze baksteen hard genoeg voor weggebruik? Is dit drinkwater geschikt voor consumptie? Enzovoort. In principe kan alles wat meetbaar is door een laboratorium worden getest. Het werkterrein van testlaboratoria is dus breed.

Accreditatie

De RvA accrediteert testlaboratoria op basis van de norm ISO/IEC 17025. Geaccrediteerde laboratoria zijn verplicht om deel te nemen aan PT-onderzoeken: onderzoeken waarbij de testresultaten van verschillende laboratoria met elkaar worden vergeleken.

Meer weten?

Via de zoekmachine of de lijst met geaccrediteerde organisaties vindt u alle door de RvA geaccrediteerde testlaboratoria. In de beleidsregel BR010 staan de diverse werkterreinen op het gebied van testen beschreven.