Producenten van referentiematerialen

Werkterrein

Laboratoria kunnen de betrouwbaarheid van hun resultaten vaak via ringonderzoeken controleren. Daarnaast kunnen ze gebruikmaken van referentiematerialen: materialen waarvan de samenstelling bekend is. Een laboratorium koopt dan bijvoorbeeld een potje grond, een buisje bloed of een gasmengsel met een bekende samenstelling. De laboratoriumresultaten worden met dit materiaal vergeleken. Komen er afwijkingen naar boven? Dan wordt onderzocht hoe het laboratorium zijn onderzoeksmethode kan verbeteren.

Accreditatie

Producenten van referentiematerialen leveren de materialen waarmee laboratoria controles kunnen uitvoeren. De RvA accrediteert producenten van referentiematerialen op basis van de norm ISO 17034.

Meer weten?

Via de zoekmachine of de lijst met geaccrediteerde organisaties vindt u alle door de RvA geaccrediteerde producenten van referentiematerialen. In de beleidsregel BR010 staan de diverse werkterreinen op het gebied van testen beschreven.