Medische laboratoria

Werkterrein

Medische laboratoria zijn laboratoria die zich specifiek op de gezondheidszorg richten. Heeft een huisarts of specialist informatie nodig over bijvoorbeeld het bloed, de urine of het weefsel van een pati├źnt, om op basis daarvan een diagnose te stellen of de effectiviteit van een behandeling te controleren? Dan schakelt hij hiervoor een medisch laboratorium in. We treffen deze laboratoria vooral aan in ziekenhuizen, maar er bestaan ook zelfstandige medische laboratoria. Een medisch laboratorium heeft specialisten in dienst die de onderzoeksresultaten kunnen interpreteren en de klant kunnen adviseren. Net als testlaboratoria maken medische laboratoria gebruik van gekalibreerde apparatuur.

Accreditatie

De RvA accrediteert medische laboratoria op basis van de norm ISO 15189. Geaccrediteerde laboratoria zijn verplicht om deel te nemen aan ringonderzoeken: onderzoeken waarbij de testresultaten van verschillende laboratoria met elkaar worden vergeleken.

Meer weten?

Via de zoekmachine of de lijst met geaccrediteerde organisaties vindt u alle door de RvA geaccrediteerde medische laboratoria. In de beleidsregel BR010 staan de diverse werkterreinen op het gebied van testen beschreven.