Organisatoren van ringonderzoeken

Werkterrein

Kalibratielaboratoria, testlaboratoria en medische laboratoria moeten regelmatig deelnemen aan ringonderzoeken. Deze verplichting volgt uit het document ILAC-P9.

Bij een ringonderzoek ontvangen verschillende laboratoria hetzelfde monster. Het kan bijvoorbeeld gaan om bloed, slib of drinkwater. Hierbij wordt op onafhankelijke wijze de meetuitkomst van de deelnemer vergeleken met een referentiewaarde of met de gecombineerde resultaten van alle deelnemers.

Accreditatie

In het kader van geaccrediteerde laboratoria wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van ISO/IEC17043 geaccrediteerde ringonderzoek-aanbieders.

Meer weten?

Via de zoekmachine of de lijst met geaccrediteerde organisaties vindt u alle door de RvA geaccrediteerde organisatoren van ringonderzoeken. Veel andere aanbieders zijn te vinden op de EPTIS database (https://www.eptis.bam.de ). In de beleidsregel BR010 staan de diverse werkterreinen op het gebied van testen beschreven.