Persoonscertificatie-instellingen

Werkterrein

Persoonscertificatie-instellingen beoordelen de vakbekwaamheid van personen: elektrotechnici, loopbaanadviseurs, lassers, inspecteurs enzovoort. Het begint met een analyse. Wat voor functie heeft iemand? Wat zijn de bijbehorende taken? Welke vaardigheden zijn er nodig? Vervolgens bekijkt een persoonscertificatie-instelling hoe de benodigde competenties kunnen worden getoetst. Bijvoorbeeld via een examen, assessment of werkstuk. Bij een goed resultaat ontvangt de betreffende persoon een certificaat. Het grote verschil met diplomering is dat er bij certificering toezicht wordt gehouden. Een certificaat heeft dus een bepaalde geldigheidsduur.

Accreditatie

De RvA accrediteert persoonscertificatie-instellingen op basis van de norm ISO/IEC 17024.

Meer weten?

Via de zoekmachine of de lijst met geaccrediteerde organisaties vindt u alle door de RvA geaccrediteerde persoonscertificatie-instellingen. In de beleidsregel BR010 staan de diverse werkterreinen op het gebied van certificatie beschreven.