Kalibratielaboratoria

Werkterrein

Meetinstrumenten moeten kloppen. Geeft een benzinepomp aan dat er 50 liter benzine is getankt? Dan willen we erop kunnen vertrouwen dat dat ook echt 50 liter is. Vraagt een Franse autofabrikant om een bout met een diameter van 6 millimeter? Dan moet de leverancier in Korea een bout met precies die diameter leveren. Een kalibratielaboratorium stelt vast of de waarde die een meetinstrument geeft correct is in relatie tot de internationale meeteenheid. Dat is voor de hele productieketen van belang. Het werk van kalibratielaboratoria vormt daarmee het fundament voor andere disciplines.

Accreditatie

De RvA accrediteert kalibratielaboratoria op basis van de norm ISO/IEC 17025. Geaccrediteerde laboratoria zijn verplicht om deel te nemen aan ringonderzoeken: onderzoeken waarbij de testresultaten van verschillende laboratoria met elkaar worden vergeleken.

Meer weten?

Via de zoekmachine of de lijst met geaccrediteerde organisaties vindt u alle door de RvA geaccrediteerde kalibratielaboratoria. In de beleidsregel BR010 staan de diverse werkterreinen op het gebied van kalibratie beschreven.