Productcertificatie-instellingen

Werkterrein

Productcertificatie-instellingen bepalen, net als inspectie-instellingen, of iets aan de eisen voldoet. Dat kunnen producten, diensten of processen zijn. Een belangrijk verschil is dat ze niet alleen een enkel exemplaar of een enkele partij inspecteren, maar ook in het bedrijf zelf rondkijken. Ze gaan daarmee dus een stap verder: hun oordeel geldt ook voor volgende producten, diensten of processen, die niet door hen zijn gecontroleerd. Voldoet een partij bakstenen bijvoorbeeld aan de gestelde eisen? En kunnen we erop vertrouwen dat volgende partijen op dezelfde wijze tot stand komen? Dan mag de fabrikant alle bakstenen van het betreffende beeldmerk voorzien. Een productcertificatie-instelling blijft naderhand wel toezicht houden.

Accreditatie

Zijn er laboratoriumtesten of inspecties nodig? Dan kunnen certificatie-instellingen gebruikmaken van geaccrediteerde laboratoria of inspectie-instellingen. Certificatie-instellingen die zelf kalibraties, testen of inspecties uitvoeren, moeten voldoen aan de eisen voor laboratoria of inspectie-instellingen. Waar van toepassing moeten ze ook aan ringonderzoeken deelnemen. De RvA accrediteert productcertificatie-instellingen op basis van de norm ISO/IEC 17065.

Meer weten?

Via de zoekmachine of de lijst met geaccrediteerde organisaties vindt u alle door de RvA geaccrediteerde productcertificatie-instellingen. In de beleidsregel BR010 staan de diverse werkterreinen op het gebied van certificatie beschreven.

Product- of managementsysteemcertificatie?

Productcertificatie wordt nog weleens verward met managementsysteemcertificatie. De vraag is: wat wordt er beoordeeld? Bij productcertificatie gaat het om de beoordeling van een product, dienst of proces. Bij managementsysteemcertificatie om de beoordeling van een organisatie op het managementsysteem. In het laatste geval wordt dus niet verklaard of de producten, diensten en processen van een organisatie aan de gestelde eisen voldoen.