Managementsysteemcertificatie-instellingen

Werkterrein

Bij deze vorm van certificatie worden organisaties doorgelicht op hun managementsysteem. Voldoet dat aan de eisen, bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit, milieu, veiligheid, arbeidsomstandigheden of informatiebeveiliging? En is redelijkerwijs te verwachten dat dat niet alleen nu, maar ook in de toekomst het geval zal zijn? Beide punten worden beoordeeld door managementsysteemcertificatie-instellingen. Bij een positief oordeel ontvangt de organisatie een certificaat. Dat certificaat bevestigt dat het managementsysteem aan specifieke eisen voldoet. Daarbij wordt alleen vermeld op welke producten of diensten het managementsysteem betrekking heeft. Het is dus geen verklaring dat deze producten of diensten aan bepaalde eisen voldoen. Een managementsysteemcertificatie-instelling blijft naderhand toezicht houden.

Accreditatie

De RvA accrediteert managementsysteemcertificatie-instellingen op basis van de norm ISO/IEC 17021.

Meer weten?

Via de zoekmachine of de lijst met geaccrediteerde organisaties vindt u alle door de RvA geaccrediteerde managementsysteemcertificatie-instellingen. In de beleidsregel BR010 staan de diverse werkterreinen op het gebied van certificatie beschreven.

Managementsysteem- of productcertificatie?

Managementsysteemcertificatie wordt nog weleens verward met productcertificatie. De vraag is: wat wordt er beoordeeld? Bij productcertificatie gaat het om de beoordeling van een product, dienst of proces. Bij managementsysteemcertificatie om de beoordeling van een organisatie op het managementsysteem. In het laatste geval wordt dus niet verklaard of de producten, diensten en processen van een organisatie aan de gestelde eisen voldoen.