Inspectie-instellingen

Werkterrein

Een inspectie-instelling stelt vast of iets aan de eisen voldoet: liften, brandstoffen, levensmiddelen, brandbeveiligingssystemen enzovoort. Deze eisen zijn wettelijk vastgelegd of worden door een klant bepaald. Een belangrijk kenmerk van inspectie-instellingen is dat ze het resultaat van een test of onderzoek van een professioneel oordeel voorzien. Is deze lift bijvoorbeeld veilig? Voldoet dit fruit aan de eisen voor export? Daarmee gaan ze dus een stap verder dan testlaboratoria. Gebruikt een inspectie-instelling meetapparatuur? Dan moet deze apparatuur gekalibreerd zijn door een kalibratielaboratorium. Zijn er laboratoriumtesten nodig? Dan kan een inspectie-instelling gebruikmaken van een geaccrediteerd testlaboratorium.

Accreditatie

Inspectie-instellingen die zelf kalibraties of testen uitvoeren, moeten voldoen aan de eisen voor kalibratie- of testlaboratoria. Waar van toepassing moeten ze ook aan ringonderzoeken deelnemen. De RvA accrediteert inspectie-instellingen op basis van de norm ISO/IEC 17020.

Meer weten?

Via de zoekmachine of de lijst met geaccrediteerde organisaties vindt u alle door de RvA geaccrediteerde inspectie-instellingen. In de beleidsregel BR010 staan de diverse werkterreinen op het gebied van inspectie beschreven.