Train de trainer: PTP ISO/IEC 17043:2023

Ido Dijkstra en Mary Span (Beide Lead Assessoren voor de RvA), namen van 13 tot 15 februari deel aan de trainingssessie; Accreditation of Proficiency Testing Providers (PTP) tegen ISO/IEC 17043:2023, georganiseerd door de European co-operation for Accreditation (EA). Hierdoor kunnen zij hun kennis van de vernieuwde ISO/IEC 17043 toepassen op de praktijk en hun kennis met andere trainers delen.

De norm ISO/IEC 17043 gaat over de organisatie van zogeheten ‘Proficiency testings’. Laboratoria gebruiken deze Proficiency Testing-schema’s om aan te tonen dat hun resultaten gelijkwaardig zijn aan de resultaten van andere laboratoria.

Ido Dijkstra over de training:
“Het was een leuke en zinvolle training die werd gegeven door Sabrina Pepa (Accredia; Italië) en Ian Mann (SAS; Zwitserland).

Tijdens de training werden de verschillen tussen de oude en de nieuwe versie van ISO/IEC 17043 behandeld. De focus lag o.a. op; het moeten voldoen aan relevante eisen van ISO/IEC 17025 en ISO 17034, de impact op eventuele veranderingen aan Proficiency Testing-schema’s, de omgang met risico’s & kansen, de beoordeling van homogeniteit & stabiliteit en op flexibele scopes.

Goed nieuws voor laboratoria
Voor laboratoria is de geactualiseerde versie van de ISO/IEC 17043:2023 goed nieuws omdat deze in lijn gebracht is met o.a. de ISO/IEC 17025, weer helemaal actueel is met gangbare praktijken en nu ook toegepast kan worden op monsterneming en inspectieactiviteiten.

Uitdaging Proficiency Testing-providers
Daarbij worden Proficiency Testing-providers uitgedaagd explicieter te kijken naar risico’s en kansen. Bovendien is de risicoanalyse op het gebied van onpartijdigheid flink aangescherpt. Technisch gezien moeten de PT-providers nu nadrukkelijker de afzonderlijke processen controleren. Tot slot zijn eisen ten aanzien van onderzoek naar homogeniteit en stabiliteit aangescherpt.

Laboratoriumtesten beter geborgd
Laboratoria kunnen hierdoor beter hun laboratoriumtesten borgen, wat er voor zorgt dat we kunnen blijven vertrouwen op de kwaliteit van allerlei soorten laboratoriumresultaten. Dit zijn resultaten van bijvoorbeeld ziekenhuislaboratoria tot laboratoria die analyses uitvoeren op voedselproducten, brandstoffen, etc. tot laboratoria die kalibraties aan bijvoorbeeld weegapparatuur en temperatuurmeetsystemen uitvoeren.

De besprekingen tijdens de workshops en de uitwisseling van ervaringen met de buitenlandse collega’s waren zeer waardevol.”

Klik op de link voor meer informatie over de invoering van de ISO/IEC 17043:2023.