Publicatie nieuwe versie van SAP-L004-NL Specifiek Accreditatieprotocol AP05

De Raad voor Accreditatie heeft een nieuwe versie van SAP-L004-NL betreffende Specifiek Accreditatieprotocol AP05 gepubliceerd.

Groeiende planten uit de aarde

Ten opzichte van versie 2 van 27 april 2015 zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:

 • De verwijzing naar NEN-EN 14672 is op meerdere plekken verwijderd;
 • De verwijzing naar NEN 7435 (2e ontwerp) is op meerdere plekken verwijderd;
 • Mineralenconcentraat is opgenomen;
 • Verduidelijking m.b.t. duplo-analyses (ontsluiting in duplo en meting in enkelvoud) opgenomen;
 • Toegevoegd is dat bij afwijkende resultaten van steekproefresultaten, de RvA een extra onderzoek kan uitvoeren;
 • In hoofdstuk 5 bij 3de bullet is de zin over rapporteren van fosfor onder accreditatie opgenomen en tevens de daarvoor vastgestelde overgangstermijn;
 • De in de URM gemelde overgangstermijn is opgenomen;
 • Bijlage 1 (scopevoorbeelden) is aangepast aan de gewijzigde URM d.d.15 juli 2023;
 • De URM d.d.15 juli 2023 is op diverse punten aangepast, waardoor meerdere toelichtingen niet meer van toepassing zijn en Bijlage 2 (Vragen van laboratoria en bijbehorende antwoorden van het Ministerie van Economische Zaken) is komen te vervallen. Het betreft o.a.:
  • het vervallen NEN-EN 14672,
  • NEN 7333 en NEN 7435 zijn nu als referentiemethode voorgeschreven,
  • wijzigingen in de berekening van de standaarddeviatie, de mediaan, de minimale rapportagewaarde en de herhaalbaarheidseisen.;
 • Het format is gewijzigd.

Klik hier voor laatste versie van SAP-L004-NL.