Publicatie nieuwe versie van SAP-C009-NL HKZ-Certificatie en NEN-EN 15224-certificatie volgens NTA 8224

De Raad voor Accreditatie heeft een nieuwe versie van SAP-C009-NL betreffende HKZ-Certificatie en NEN-EN 15224-certificatie volgens NTA 8224 gepubliceerd.

Inspectie pleziervaartuig

Ten opzichte van versie 4.1 d.d. 21-03-2022 zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:

  • Hoofdstuk 2: tabel 1: introductie en specificatie van meerdere certificatievormen en nieuwe indeling in clusters;
  • Hoofdstuk 3: bij ‘te verstrekken documenten’ (voor een bijwoning) zijn de documenten die al in de BR005 staan weggelaten;
  • Hoofdstuk 3: bij ‘aard en inhoud van de beoordelingen’ is het aantal en de steekproef in lijn gebracht met de nieuwe indeling van certificatievormen en clusters;
  • Hoofdstuk 5 is toegevoegd;
  • De volgende bijlagen zijn toegevoegd om de overgang van de ‘oude’ situatie naar de nieuwe situatie te verduidelijken:
  • Bijlage 1a: Indeling huidige HKZ-normen onder accreditatie binnen de clusters voor HKZ met verwijzing naar het NAP nummer (BR010 lijst)
  • Bijlage 1b: Client-/patiënt veiligheid
  • Bijlage 2: NEN-EN 15224 omzetting van de oude clusterindeling naar de nieuwe clusterindeling
  • Bijlage 3: Scope van accreditatie is aangepast n.a.v. de nieuwe indeling van certificatievormen en clusters.

Klik hier voor laatste versie van SAP-C009-NL.