Publicatie nieuwe versie van T015 Toelichting op EN ISO/IEC 17025

De Raad voor Accreditatie heeft een nieuwe versie van T015 betreffende Toelichting op EN ISO/IEC 17025 gepubliceerd.

tensile testing trekproef

Ten opzichte van versie 6.1 d.d. 8 juni 2022, zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:

• Het document heeft een andere opzet gekregen en de inleiding is geactualiseerd.
• Er zijn bij meerdere criteria extra toelichtingen gegeven
• Er zijn verschillende nieuwe interpretaties toegevoegd naar aanleiding van ingediende interpretatiegeschillen en door RvA Lead Assessoren behandelde cases.

Met RvA-T015 wil de RvA haar geaccrediteerde laboratoria inzage geven hoe criteria door de RvA geïnterpreteerd worden.

Enkele keren per jaar komen RvA Lead Assessoren bijeen om cases en specifieke onderwerpen te bespreken. Het is mogelijk om cases voor deze bijeenkomsten ten aanzien van ISO/IEC 17025 (maar ook ten aanzien van ISO/IEC 17043 en ISO 17034) aan te dragen; deze kunnen doorgegeven worden aan RvA Lead Assessor Ido Dijkstra (ido.dijkstra@rva.nl ). Indien relevant, kunnen uitkomsten van cases opgenomen worden in een volgende revisie van RvA-T015.

Klik hier voor laatste versie van T015.