Publicatie nieuwe versie van SAP-I004-NL – Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Inspectie van binnenvaartschepen

De Raad voor Accreditatie heeft een nieuwe versie van SAP-I004-NL – Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Inspectie van binnenvaartschepen gepubliceerd.

Inspectie pleziervaartuig

Ten opzichte van versie 3.0 d.d. 8 februari 2016 zijn samengevat de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:

• Het document heeft een andere opzet gekregen en de inleiding, de wet- en regelgeving onder 1.4 en de aandachtspunten in 4 zijn geactualiseerd.

• De taken van de inspectie-instelling zijn verduidelijkt. De taken die uitgevoerd worden in het kader van certificatie zijn verwijderd uit het SAP.

• Het aantal bij te wonen inspecties is gekoppeld aan de competentiegebieden en, de pakketten en het aantal inspecteurs. Toegevoegd is dat het aantal inspecties bijwoningen toeneemt als er meer dan 15 inspecteurs gekwalificeerd zijn door een inspectie-instelling.

• In de bijlage II is competentiegebied J toegevoegd, dat is de competentie die nodig is om keuringen voor het bewijs van tuigage uit te voeren.

De input geleverd door de keuringsinstellingen en door ILT op de conceptversie van de SAP is meegewogen in de aanpassingen.

Naar aanleiding van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is in het SAP een extra competentiecategorie opgenomen voor historische zeilschepen. Hierdoor worden de historische zeilvloot en in het bijzonder competentie op gebied van mast of tuigage in de toekomst specifiek beoordeeld tijdens RvA-beoordelingen. Eveneens is in de vernieuwde SAP de actuele wet- en regelgeving voor op de scope van accreditatie opgenomen.

Klik hier voor laatste versie van SAP-I004-NL