RvA publiceert documenten voor accreditatie EN-ISO/IEC 17029

Het is voor validatie- en verificatie-instellingen nu mogelijk om bij de RvA accreditatie aan te vragen voor EN-ISO/IEC 17029. De RvA publiceert hiervoor diverse documenten.

ISO/IEC 17029 Europees geaccepteerde accreditatienorm

De norm ISO/IEC 17029 is eind 2019 gepubliceerd. Deze norm is sindsdien Europees geaccepteerd en toegevoegd aan de lijst met geharmoniseerde accreditatienormen.

De norm stelt eisen aan de onpartijdigheid, competentie en consistente bedrijfsvoering van validatie en/of verificatie-instellingen. Deze instellingen bevestigen de juistheid van informatie verklaard door hun klant door het verzamelen van objectief bewijs over deze claim. De informatie verklaard door de klant is in de vorm van een rapport, verklaring, voorspelling of van een projectplan.

Waar tot op heden validatie en verificatie beperkt was tot verklaringen over emissie van broeikasgassen op basis van de EN-ISO 14065, kent de ISO/IEC 17029 geen beperking in het toepassingsgebied. De norm is daarom net zo breed inzetbaar als andere accreditatienormen.

Gepubliceerde documenten

De RvA heeft o donderdag 13 januari 2022 documenten voor accreditatie tegen ISO/IEC 17029. Het betreft:

Overstap EN-ISO 14065:2013 naar EN-ISO/IEC 17029

Instellingen die geaccrediteerd zijn voor ISO 14065:2013 wordt gevraagd om over te stappen naar de EN-ISO/IEC 17029. De internationaal afgesproken deadline voor het behalen van de accreditatie ligt in december 2023. Wij informeren RvA-geaccrediteerde verificatie-instellingen rechtstreeks over het overgangstraject.

Potentiële onderwerpen EN-ISO/IEC 17029

Met de gebruikersraad van de RvA wordt in het eerste kwartaal van dit jaar een sessie gepland om de breedte van het toepassingsgebied  voor accreditatie te verduidelijken en te bespreken. De RvA heeft in de zomer van 2020 met het Nederlands normalisatie instituut NEN ook al gekeken naar potentiële onderwerpen die onder verificatie en validatie kunnen vallen. Voor de hand liggende onderwerpen zijn jaarverslagen over de milieuprestaties van bedrijven, de (energie of water)besparing van innovatieve technieken en duurzaamheidsclaims.