Wijzigingen beleidsregels

De RvA heeft een aantal beleidsregels  gewijzigd. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd in verband met de implementatie van de norm EN-ISO/IEC 17029 en onze rapportagetool voor accreditatiebeoordelingen.

Implementatie EN-ISO/IEC 17029

Voor de implementatie van de EN-ISO/IEC 17029 voor accreditatie van validatie- en verificatie-instellingen zijn de volgende beleidsregels gewijzigd:

  • BR002, Beleidsregel Accreditatie. De wijzigingen zijn opgesomd in hoofdstuk 14.
  • BR003, Beleidsregel Scope van Accreditatie. De wijzigingen zijn opgesomd in hoofdstuk 16.
  • BR004, Beleidsregel Afwijkingen en Corrigerende maatregelen. In hoofdstuk 10 zijn  de wijzigingen opgesomd.
  • BR005, Beleidsregel Controles en herbeoordelingen. In hoofdstuk 4 zijn de wijzigingen opgesomd.
  • BR010, Beleidsregel werkterreinen RvA. De wijzigingen zijn opgesomd in artikel 7.

Deze beleidsregels zijn op 13 januari 2022 gepubliceerd in de Staatscourant.

BR004 gewijzigd

In beleidsregel BR004, Afwijkingen en Corrigerende maatregelen, zijn wijzigingen doorgevoerd vanwege de implementatie van het nieuwe digitale rapportagesysteem van de RvA. De standaardtermijn voor het indienen van corrigerende maatregelen is verkort van drie maanden naar zes weken. De mogelijkheid voor een derde vervolgbeoordelingsronde en de expliciete mogelijkheid om in eerste ronde met een actieplan te werken zijn tevens toegevoegd.

De regeling voor interpretatiegeschillen is herschreven en verplaatst van beleidsregel BR002 naar BR004.