Publicatie en wijziging SAP’s validatie en verificatie

Het is voor validatie- en verificatie-instellingen nu mogelijk om bij de RvA accreditatie aan te vragen voor EN-ISO/IEC 17029. De RvA heeft hiervoor diverse SAP-documenten gepubliceerd of gewijzigd.

Nieuwe SAP’s

Voor momenteel geaccrediteerde validatie- en verificatieschema’s (waaronder EU ETS, MRV, CORSIA, ISO 14064-1), zijn instellingen verplicht om over te stappen van EN-ISO 14065:2013 accreditatie naar EN-ISO/IEC 17029 accreditatie. Van deze instellingen wordt ook verwacht dat ze blijven voldoen aan de eisen van EN-ISO 14065:2020. Deze norm stelt eisen aan CBI’s die milieu-informatie valideren en verifiëren. De transitie voor deze CBI’s moet binnen drie jaar na publicatie van EN-ISO 14065:2020 zijn afgerond. De overgangsperiode eindigt daarmee in december 2023. Meer informatie is beschikbaar in SAP-V001, SAP-V002 en SAP-V003.

De RvA heeft de volgende SAP’s gepubliceerd voor deze transitie:

SAP-V001 gewijzigd

De belangrijkste wijzigingen in SAP-V001 (Specific Accreditation Protocol (SAP) for Verification of Greenhouse Gases (GHG) in the EU ETS Scheme) zijn:

  • De SAP-documenten met betrekking tot validatie en verificatie zijn opgesplitst. SAP-V001 was vroeger van toepassing op alle verificatie- en validatieschema’s, maar nu alleen van toepassing op verificaties in overeenstemming met het EU-ETS-schema. SAP-V000 fungeert nu als het basis-SAP voor EN-ISO/IEC 17029 accreditatie.
  • Het document is bijgewerkt om de overgang naar EN-ISO/IEC 17029 weer te geven (zie SAP-V000 voor overgang), waarbij referenties en links zijn bijgewerkt.
  • Het aantal bijwoningen van clusters van activiteiten in de accreditatiecyclus is gewijzigd van twee naar één, met minimaal één bijwoning tijdens de herbeoordeling.