EN-ISO/IEC 17029 door Europese Commissie geaccepteerd als accreditatienorm

De nieuwe norm EN-ISO/IEC 17029 is door de Europese Commissie geaccepteerd als accreditatienorm. Dit betekent dat de norm vanaf heden door accreditatieinstellingen binnen de EU gebruikt kan worden.

Nieuwe norm voor accreditatie
In oktober 2019 is de nieuwe internationale norm ISO/IEC 17029 gepubliceerd. Met deze norm is het mogelijk voor organisaties om geaccrediteerd te worden voor validatie- en verificatieactiviteiten betreffende de betrouwbaarheid van informatie die is vastgelegd in claims of uitspraken. Hierbij valt te denken aan claims of uitspraken (door middel van  rapporten of verklaringen) over energiebesparing, CO2-emissies, maatschappelijk verantwoord ondernemen, gegevens op websites over bijvoorbeeld het aantal boekingen of artikelen op voorraad, artificiële intelligentie en meer. Validatie en verificatie bij testen, inspectie, certificatie of van meetmethoden vallen niet binnen het toepassingsgebied van de norm.

De RvA heeft in een expert-rol meegewerkt aan de totstandkoming van deze norm.

Europese Commissie
Voordat een nieuw gepubliceerde norm toegepast kan worden door accreditatieinstellingen binnen de EU, moet deze Europees worden overgenomen en wordt deze norm getoetst door de Europese Commissie. Op die manier wordt er binnen de EU voor gezorgd dat volgens deze normen beoordeeld en geaccrediteerd kan worden. Vanaf 3 december 2020 is ook EN-ISO/IEC 17029 door de EU geaccepteerd als accreditatienorm en kan de RvA vanaf deze datum beoordelingen hiertegen gaan uitvoeren.

ISO 14065:2020
Begin december 2020 heeft ISO de nieuwe versie van de 14065 gepubliceerd. Deze norm, de ISO 14065:2020, is bedoeld als een sectorale toepassing binnen de ISO/IEC 17029. Bovendien is de reikwijdte van deze versie verruimd. Waar de ISO 14065:2013 alleen van toepassing was op validatie en verificatie van broeikasgassen, is de scope nu de validatie en verificatie van milieu-informatie.

Overgangsregeling
Voor de instellingen die momenteel al geaccrediteerd zijn voor de ISO 14065:2013, geldt dat zij geaccrediteerd zullen moeten worden voor de EN-ISO/IEC 17029. Door IAF is de volgende overgangsregeling vastgesteld:

  • De overgangstermijn van ISO 14065:2013 naar ISO 14065:2020 is drie jaar:
  • Accreditatieinstellingen moeten uiterlijk in december 2021 transitiebeoordelingen kunnen gaan uitvoeren;
  • Accreditatie tegen ISO 14065:2020 is alleen mogelijk in combinatie met de EN-ISO/IEC 17029 als norm voor accreditatie;
  • Waar lokale regelgeving het gebruik van de ISO 14065:2013 als norm voor accreditatie voorschrijft, kan het gebruik van de ISO 14065:2013 mogelijk worden verlengd.

De Europese Commissie heeft met de opname van de EN-ISO/IEC 17029 als geharmoniseerde norm, bevestigd dat deze norm geschikt is voor accreditatie voor de werkzaamheden in het kader van het EU Emissions Trading System (EU ETS).

Interesse in accreditatie EN-ISO/IEC 17029
De RvA gaat verder met het ontwikkelen van accreditatie voor EN-ISO/IEC 17029. In de loop van 2021 zal het mogelijk zijn om accreditatie aan te vragen voor deze norm. De RvA komt daarom graag in contact met partijen die interesse hebben, zoals verificatie/validatie-instellingen. Heeft u belangstelling voor een toekomstige aanvraag voor EN-ISO/IEC 17029-accreditatie of heeft u een vraag? Dan kunt u contact opnemen met Maureen van den Wijngaart via maureen.vanden.wijngaart@rva.nl.

Blijf op de hoogte!
Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, met daarin onder andere: nieuwe accreditaties, internationale ontwikkelingen en interessante vacatures. Of volg ons via LinkedIn.