Veelgestelde vragen accreditatieproces

Ik wil een accreditatie aanvragen. Hoe weet ik welke norm ik moet gebruiken?

Via de pagina Disciplines kunt u de gewenste discipline selecteren. In de toelichtende tekst vindt u een verwijzing naar de bijbehorende norm.

Hoe kan ik een accreditatieaanvraag indienen?

U dient een accreditatieaanvraag in via het algemene aanvraagformulier F001a (onder ‘Documenten’, ‘Aanvraagformulieren)’ met hierbij gevoegd het aanvullend aanvraagformulier voor de gewenste accreditatienorm en de in de formulieren genoemde documenten. U verstuurt deze naar het mailadres nieuweaanvragen@rva.nl.

Kan ik van tevoren informatie ontvangen over het indienen van een accreditatieaanvraag?

U kunt van tevoren eerst informatie over het accreditatieproces aanvragen via nieuweaanvragen.nl. Ook kan men u adviseren om eerst een informatief gesprek aan te vragen waarbij een Technisch Coördinator inhoudelijke vragen kan beantwoorden. Onder ‘Over Accreditatie’, ‘Accreditatieproces’ kunt u ook een video bekijken waarin het accreditatieproces wordt uitgelegd.

Welke aanvraagformulieren moet ik gebruiken om een accreditatie aan te vragen?

Op de pagina Aanvraagformulieren vindt u een schematisch overzicht waarmee u snel kunt achterhalen welke formulieren u nodig heeft om een accreditatie aan te vragen.

Welke onderzoeken kan ik verwachten als ik een accreditatie aanvraag?

Er kunnen verschillende vormen van onderzoek worden gebruikt om vast te stellen of een accreditatie kan worden toegekend. Meer informatie hierover vindt u in het document BR002.

Welke stappen heeft het accreditatieproces?

De pagina Accreditatieproces geeft een schematisch overzicht van alle te doorlopen stappen in het accreditatieproces.

Wat is het verschil tussen een categorie A-afwijking en een categorie B-afwijking?

Meer informatie over categorie A-afwijkingen en categorie B-afwijkingen vindt u in het document BR004.

Hoe moet ik mijn corrigerende maatregelen aanleveren?

De wijze waarop u uw corrigerende maatregelen moet aanleveren staat beschreven in het document BR004.

Hoe lang duurt het voordat ik een accreditatieverklaring ontvang?

De gemiddelde doorlooptijd van het accreditatieproces beslaat  een half jaar tot een jaar. Afhankelijk van hoe voorspoedig alle procesonderdelen verlopen, kan de doorlooptijd soms korter of langer duren. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen via nieuweaanvragen@rva.nl.

Kan ik een spoedaanvraag indienen voor accreditatie of scope uitbreiding?

Vanwege de onafhankelijke rol van de RvA kunnen wij niet ingaan op spoedverzoeken of voorrangsaanvragen voor accreditatie- of uitbreidingsaanvragen. Alle aanvragen worden volgens onze standaard procedures en binnen de gestelde termijnen behandeld. Meer informatie hierover staat in ons document BR002, Beleidsregel Accreditatie.