Beleidsregel Accreditatie

RvA-beleidsregel BR002 (Beleidsregel Accreditatie) beschrijft de basisaspecten van accreditatie door de RvA. Hier vindt u meer informatie over hoe een accreditatie kan worden verkregen en het beleid ten aanzien van schorsing en intrekking van accreditatie. Beleidsregel RvA-BR002 bevat ook algemene informatie over omgang met bezwaren en klachten, en vertrouwelijkheid van informatie.

Beleidsregel RvA-BR002 (Beleidsregel Accreditatie) is hieronder beschikbaar en inzichtelijk op wetten.overheid.nl.

Per 17 mei 2023 heeft deze beleidsregel een nieuwe lay-out. Er zijn geen recente inhoudelijke wijzigingen.

Code
Naam
Versie datum
Code BR002
Naam Beleidsregel Accreditatie
Versie datum 2022-01-13