Beleidsregel afwijkingen en corrigerende maatregelen

RvA-beleidsregel BR004 (Beleidsregel afwijkingen en corrigerende maatregelen) beschrijft het beleid van de RvA ten aanzien van de vaststelling van afwijkingen en omgang met corrigerende maatregelen. Hier vindt u onder andere meer informatie over gehanteerde termijnen voor het indienen van corrigerende maatregelen en mogelijkheden om interpretatiegeschillen in te dienen.

Beleidsregel RvA-BR004 (Beleidsregel afwijkingen en corrigerende maatregelen) is hieronder beschikbaar en inzichtelijk op wetten.overheid.nl.

Per 17 mei 2023 heeft deze beleidsregel een nieuwe lay-out. Er zijn geen recente inhoudelijke wijzigingen.

Code
Naam
Versie datum
Code BR004
Naam Beleidsregel afwijkingen en corrigerende maatregelen
Versie datum 2022-01-13