Herziening ISO/IEC 17043 gepubliceerd

Op 8 mei is de 2023-versie van ISO/IEC 17043 gepubliceerd. Deze norm gaat over de organisatie van zogeheten ‘Proficiency testings’; hier in Nederland meestal organisatoren van ringonderzoeken genoemd. Laboratoria gebruiken deze ringonderzoeken om aan te tonen dat hun resultaten gelijkwaardig zijn aan de resultaten van andere laboratoria. De International Laboratory Accreditation (ILAC) is overeengekomen dat er een overgangsperiode van drie jaar zal zijn. Aan het einde van deze periode moeten aanbieders die wereldwijd zijn geaccrediteerd volgens EN-ISO/IEC 17043:2010 zijn beoordeeld en geaccrediteerd volgens de EN-ISO/IEC-17043:2023. Dit houdt in dat alle bestaande accreditaties tegen de EN-ISO/IEC-17043:2010 versie vóór 8 mei 2026 omgezet moeten zijn naar de EN-ISO/IEC-17043:2023 versie.

Reden herziening

Door deze wijziging is de norm weer in lijn is met managementsysteemvereisten van andere normen uit de ISO/IEC 17000-serie (waaronder ISO/IEC 17025, de norm voor test- en kalibratielaboratoria). Ook de RvA heeft (via het NEN) bijgedragen aan de revisie van ISO/IEC 17043.

Belangrijkste verandering

De grootste managementsysteem wijzigingen gaan over de risicoanalyse rond onpartijdigheid en het uitvoeren van een risico- en kansenanalyse. Maar op onderdelen zijn er ook enkele technische eisen gewijzigd.

Transitie naar versie 2023

Binnenkort informeren we betrokken klanten verder. Bijvoorbeeld per wanneer zij beoordeeld kunnen worden tegen de 2023-versie van de ISO/IEC 17043 en over de transitietermijnen.
Via het NEN (www.nen.nl) is de 2023-versie van ISO/IEC 17043 te bestellen.

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, met daarin onder andere: nieuwe accreditaties, internationale ontwikkelingen en interessante vacatures. Of volg ons via LinkedIn.