Succesvolle eerste training over wijzigingen ISO/IEC 17043-norm

In mei is de nieuwe versie van de ISO/IEC 17043-norm gepubliceerd. Als een van de eersten volgden de beoordelaars van de RvA deze week een training over de herzieningen binnen deze norm. Het was bovendien een mooie gelegenheid voor onze Lead Asessors en Technical Assessors om ervaringen uit te wisselen, cases met elkaar te bespreken en te discussiëren over verschillende standpunten.

De bijeenkomst heeft uiteindelijk geleid tot een uniforme interpretatie, waardoor iedereen met de neus dezelfde kant op omgaat met de gewijzigde norm. Voor de genodigden die er niet bij konden zijn, wordt de training op 1 november herhaald.

De belangrijkste wijzigingen

De ISO/IEC 17043 norm gaat over de organisatie van zogeheten ‘Proficiency testings’ ofwel het organiseren van ringonderzoeken. Laboratoria gebruiken deze ringonderzoeken om aan te tonen dat hun resultaten gelijkwaardig zijn aan de resultaten van andere laboratoria.

De grootste managementsysteem wijzigingen gaan over de risicoanalyse rond onpartijdigheid en het uitvoeren van een risico- en kansenanalyse. Maar op onderdelen zijn er ook enkele technische eisen gewijzigd. De International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) is overeengekomen dat er een overgangsperiode van drie jaar zal zijn. Lees meer informatie over deze herziene norm