RvA steunt vrijwillig gebruik CertSearch database

Onlangs hebben we gepubliceerd over de ontwikkelingen van CertSearch door het International Accreditation Forum (IAF). De RvA heeft onderzoek gedaan naar de wettelijke grondslag voor de verplichte deelname van certificatie-instellingen aan de CertSearch database en wijst verplichte deelname af.

Voor het uploaden en beheren van data binnen de IAF database CertSearch is door IAF een zogenaamd mandatory document gepubliceerd. Accreditatie-instanties en certificerende instellingen zouden verplicht zijn dit document te implementeren. Dit op straffe van sancties. Het document geeft onder meer de reikwijdte van de IAF database Certsearch weer en het beschrijft bijvoorbeeld welke informatie en wanneer deze informatie over uitgegeven accreditaties en certificaten moet worden ge├╝pload in de database. In het mandatory document staan sancties beschreven indien de certificatie-instelling de beschreven procedures niet volgt. De nationale accreditatie-instelling zou de certificatie-instellingen moeten controleren en sanctioneren. De RvA stelt zich op het standpunt dat zij niet in de positie is om de verplichte deelname aan Certsearch als voorwaarde aan accreditatie te verbinden. Dit laat onverlet dat de RvA de informatie over accreditaties van certificatie-instellingen zal uploaden, zoals ook vermeld staat in het mandatory document.

Over CertSearch

CertSearch biedt de mogelijkheid aan marktpartijen en overheden om via een wereldwijde database managementsysteemcertificaten te kunnen controleren. Bedrijven kunnen op die manier zicht hebben op de geldigheid van certificaten binnen hun wereldwijde supply chain.