De ontwikkeling van de internationale database CertSearch een stap verder.

Controleren of jouw toeleverancier is gecertificeerd? Weten of een certificerende instelling is geaccrediteerd? Of dat een accreditatieinstelling lid is van IAF? Dat kan via de CertSearch database van IAF. De database geeft invulling aan het motto: ‘Eenmaal geaccrediteerd, overal geaccepteerd’.

Groeiende planten uit de aarde

CertSearch Database
Op 26 oktober 2023 zette het International Accreditation Forum (IAF) een belangrijke stap in het vaststellen van het nieuwe beleid voor de IAF database CertSearch. Het document, IAF MD 28 ‘’IAF Mandatory Document for the Upload and Maintenance of Data on IAF Database’’ is gepubliceerd.

CertSearch biedt de mogelijkheid om via een klantvriendelijke, wereldwijde database managementsysteemcertificaten te kunnen controleren. Bijvoorbeeld certificaten op basis van ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement of de ISO 27001 voor informatiebeveiligingsmanagement. Bedrijven hebben op die manier zicht op de geldige certificaten binnen hun wereldwijde supply chain.

Mandatory Document
IAF kent verschillende soorten publicaties. Voor het uploaden en beheren van data binnen de IAF database CertSearch is een zogenaamd mandatory document gepubliceerd. Dit is een verplicht document. Accreditatie-instanties en certificerende instellingen moeten dit document implementeren.

Het document geeft onder meer de reikwijdte van de IAF database Certsearch weer. En het beschrijft bijvoorbeeld welke informatie en wanneer deze informatie over uitgegeven accreditaties en certificaten moet worden geüpload in de database.

Implementatie nader uitwerken
Nu de MD28 gepubliceerd is, kan de RvA de volgende stap zetten in implementatie. De RvA, de certificerende instellingen en externe schemabeheerders hebben tot 26 oktober 2024 de tijd om het document te implementeren. Tot die tijd is er sprake van een overgangsperiode. U hoeft nu nog niets te doen. De RvA gaat eerst zelf aan de slag. De eerste helft van 2024 zal de RvA tevens benutten om de toegevoegde waarde van de Multilateral Recognition Arrangement (MLA) met IAF en de Mutual Recognition Agreement (MRA) met ILAC te evalueren. Stakeholders en klanten worden hierbij betrokken. Vervolgens worden de volgende betrokken partijen geïnformeerd:

  • de certificerende instellingen die geaccrediteerd zijn voor managementsysteemcertificatie, op basis van de EN-ISO/IEC 17021-1;
  • de externe schemabeheerders die op basis van de EN-ISO/IEC 17021-1 een schema beheren dat op de BR010-lijst staat genoemd.

Vragen?
Heeft u als geaccrediteerde instelling of externe schemabeheerder vragen over de implementatie van het document IAF MD 28? Dan kunt u contact opnemen met uw vaste aanspreekpunt binnen de RvA. De vragen die binnenkomen, worden verzameld en gebruikt bij de implementatie van het document. Totdat de werkwijze vanuit de RvA nader is uitgewerkt, is deelname aan en de reikwijdte van de IAF database Certsearch onveranderd ten opzichte van de bestaande werkwijze.

In de loop van volgend jaar organiseert de RvA online informatiebijeenkomsten over de implementatie van de IAF Database CertSearch en de werkwijze van de RvA.

Voor vragen over de technische implementatie van de IAF database CertSearch, waarbij een certificerende instelling of externe schemabeheerder een koppeling maakt met de IAF database, heeft IAF aangegeven maandelijks webinars te willen organiseren. Iedere maand zullen deze webinars worden georganiseerd. Wanneer er meer bekend is over de planning van deze webinars, zullen de betrokken certificerende instellingen en schemabeheerders hierover worden geïnformeerd.