Pilot met RvA-klanten zorgt voor verbetering dienstverlening

In een eerder onderzoek lieten organisaties die door de RvA zijn geaccrediteerd weten dat het proces van een uitbreiding van de scope beter kan. Omdat de kwaliteit van onze dienstverlening belangrijk is, is de RvA in 2023 een pilot gestart. Samen met vier ISO 17025 geaccrediteerde laboratoria onderzoeken we hoe we het scope-uitbreidingsproces kunnen optimaliseren.

Succesvolle samenwerking

Alle partijen zijn positief over de onderzoeksresultaten die uiteindelijk gaan zorgen voor een verbetering van onze dienstverlening. Zo zien we dat een versnelling van het proces in veel gevallen mogelijk wordt als de klant zijn scope-uitbreiding vroegtijdig bij de RvA aankondigt; namelijk al ruim voordat de complete documenten-set werkelijk worden aangeleverd. Deze aanpassing in het proces stelt ons in staat de beoordelingscapaciteit al in een vroeg stadium te reserveren. Ook het verbeteren van de communicatie met de betrokkenen rondom de planning speelt een belangrijke rol.