Pilot met klanten ISO 17025 rond nieuwe vorm aanvraagproces uitbreiding accreditatie

De RvA is samen met vijf geaccrediteerde ISO 17025 klanten een pilotproject gestart met als doel te toetsen of het op een nieuwe manier doorlopen van het aanvraagproces uitbreiding accreditatie, leidt tot een snellere afhandeling. Deze procesversnelling is een gewenst verbeterpunt dat ook breed gedeeld wordt onder onze klanten. Met dit pilotproject zetten wij in op het realiseren van deze verbetering.

Aanvraagproces nieuwe stijl; alternatieve optie

Het nieuwe aanvraagproces dat we gaan toetsen, is gebaseerd op drie pijlers: aankondigen, tijd reserveren en afspraken nakomen.

Aankondigen
: minimaal zes weken van tevoren, vóór het indienen van de complete aanvraag, informeert de klant de RvA over de gewenste uitbreidingsaanvraag.
Tijd reserveren: op basis van deze informatie reserveert de RvA de benodigde beoordelaarscapaciteit en vindt direct afstemming over de beoordelingsdatum plaats.
Afspraken nakomen: de klant committeert zich zowel aan de afgesproken aanlevering van alle benodigde documenten op de aanvraagdatum, als aan de datum waarop eventuele opvolgende corrigerende maatregelen beschikbaar komen.

Tijdens deze pilot voert de RvA altijd een terugkoppeling met de klant.

Verloop pilotproject

Het pilotproject startte afgelopen april met de werving van deelnemende klanten. We benaderden hiervoor klanten ISO 17025 omdat vanuit deze groep de meeste uitbreidingsaanvragen worden gedaan. De omvang van de pilot betreft vijf laboratoria die met grote regelmaat uitbreidingen aanvragen.
Samen met de klant monitoren we tijdens het afhandelen van uitbreidingsaanvragen op de nieuwe manier of de voorwaarden realistisch en haalbaar zijn. En hoe het vernieuwde proces in de praktijk uitpakt. We sluiten de pilot tegen het einde van dit jaar af met een gezamenlijke evaluatie. Op basis van de uitkomsten hiervan, passen we waar nodig deze nieuwe optie van het aanvraagproces aan.
We streven ernaar om in het eerste kwartaal van 2024 de nieuwe vorm voor het aanvragen van een accreditatie-uitbreiding beschikbaar te stellen aan alle klanten. Onder voorbehoud dat het resultaat van de pilot een werkbare manier voor versnelling oplevert.

Huidige aanvraagproces gehandhaafd

Het bestaande proces -zonder aankondiging en gereserveerde beoordelingstijd van uitbreidingen-, zal als keuze voor klanten blijven bestaan.

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, met daarin onder andere: nieuwe accreditaties, internationale ontwikkelingen en interessante vacatures. Of volg ons via LinkedIn.