Conferentie RvA 7 juni 2018: ‘Vertrouwen in een veilige, digitale samenleving’

De RvA organiseert op donderdagmiddag 7 juni a.s. zijn tweejaarlijkse conferentie. Het gekozen thema sluit aan bij het thema van Wereld Accreditatie Dag (9 juni 2018): ‘Delivering a safer world’.

Als insteek voor onze Conferentie is gekozen om veiligheid in relatie tot innovatie / digitalisering te brengen:

  • Wat betekenen mogelijke ‘gamechangers’ zoals blockchain, personal (health) train maar ook bijvoorbeeld the Internet of Things en FAIR-data voor het stelsel van normalisatie/certificatie/accreditatie en daarmee het vertrouwen hierin?
  • Hoe kunnen conformiteitsbeoordelende instanties omgaan met de snelheid waarmee deze innovaties op de markt komen?
  • Innovaties komen vaak ten gunste van private partijen terwijl de risico’s die hieraan kleven veelal publiek zijn; kan zelfregulering bijdragen aan een eerlijke balans?
  • De samenleving is in transitie en in sommige opzichten zelfs in transformatie. Wat voor eisen stelt dat aan de wereld van conformiteitsbeoordelingen & de RvA?

Een aantal prominente gastsprekers zal vanuit de verschillende invalshoeken dit thema verdiepen waarna wordt afgesloten met een plenaire discussie waarbij ook enkele leden van ons Adviespanel Belanghebbenden aansluiten.

Doelgroep van de conferentie vormt de achterban van onze Adviespanelleden en het bedrijfsleven/industrie in het bijzonder. Hierbij denken wij vooral aan deelnemers vanuit directies of bestuur, hoofden strategie/innovatie en beleidsmakers die zich met deze thematiek bezighouden.

Er is sprake van een besloten inschrijving. Deelname aan de conferentie is kosteloos.

Voor meer informatie en registratie kunt u terecht op onze website: https://www.rva.nl/vertrouwenineenveiligedigitalesamenleving