Conferentie Adviespanel RvA

Donderdag 7 juni 2018

 

'Vertrouwen in een veilige, digitale samenleving'

De Raad voor Accreditatie ('RvA') organiseert op donderdagmiddag 7 juni a.s. een conferentie met als thema: 'Vertrouwen in een veilige, digitale samenleving'. Dit onderwerp sluit aan bij het thema van Wereld Accreditatie Dag (9 juni 2018): ‘Delivering a safer world

Als insteek voor onze conferentie is gekozen om veiligheid in relatie tot innovatie / digitalisering te brengen:

 • Wat betekenen mogelijke ‘gamechangers’ zoals blockchain, personal (health) train maar ook bijvoorbeeld the Internet of Things en FAIR-data voor het stelsel van normalisatie/certificatie/accreditatie en daarmee het vertrouwen hierin?
 • Hoe kunnen conformiteitsbeoordelende instanties omgaan met de snelheid waarmee deze innovaties op de markt komen? 
 • Innovaties komen vaak ten gunste van private partijen terwijl de risico’s die hieraan kleven veelal publiek zijn; kan zelfregulering bijdragen aan een eerlijke balans?
 • De samenleving is in transitie en in sommige opzichten zelfs in transformatie. Wat voor eisen stelt dat aan de wereld van conformiteitsbeoordelingen & de RvA? 

Een aantal prominente gastsprekers zal vanuit de verschillende invalshoeken dit thema verdiepen waarna wordt afgesloten met een plenaire discussie waarbij ook enkele leden van ons Adviespanel aansluiten.

 

Locatie en programma

De conferentie vindt plaats in het Conference Center van de High Tech Campus te Eindhoven (https://www.hightechcampus.nl/contact). Als u met het openbaar vervoer reist, kunt u gebruik maken van onze pendeldiensten.

Op hoofdlijnen ziet het programma van donderdag 7 juni a.s. er aldus uit:

 • 12.45 uur inlooplunch
 • 13.30 uur plenaire bijeenkomst. Opening door dr. Peter van der Knaap, dagvoorzitter (lid Adviespanel Belanghebbenden, directeur/bestuurder SWOV / voorzitter Vide) en prof. dr. Philip Eijlander, voorzitter Adviespanel Belanghebbenden, gevolgd door de gastsprekers
 • 16.30 uur paneldiscussie
 • 17.15 uur borrel

Gastsprekers:

 • Prof. dr. ir. Egbert-Jan Sol  (Lid directie TNO Industry/Program director Smart Industry)
 • Prof. dr. Marjan Hagenzieker (Hoogleraar verkeersveiligheid TU Delft, wetenschappelijk adviseur SWOV)
 • Dr. Nick Guldemond (Associate Professor Integrated Care & Technology, Erasmus University)
 • Ir. Thijs van Dieren (Directeur VolkerWessels iCity, Park Strijp Beheer B.V.)

Deelname aan de conferentie is kosteloos (besloten inschrijving).

Doelgroep: Achterban van onze Adviespanelleden en het bedrijfsleven/de industrie in het bijzonder. Hierbij denken wij vooral aan deelnemers vanuit directies of bestuur, hoofden strategie/innovatie en beleidsmakers die zich met deze thematiek bezighouden.

De conferentie wordt onder auspiciën van Adviespanel Belanghebbenden RvA georganiseerd:

•           Prof. dr. Ph. Eijlander (hoogleraar Universiteit Tilburg, wetenschappelijke instituten, voorzitter Adviespanel)
•           Ir. R.H. van Terwisga (algemeen directeur NEN)
•           Mr. A.P. de Groene (directeur Mededinging  en Consumenten, Min. EZK)
•           Mr. J.A. van den Bos (inspecteur-generaal Inspectie Leefomgeving & Transport)
•           Ir. N.F.J. Hendriks (voorzitter bestuur NVCi)
•           R. Karel (bestuurslid Fenelab)
•           Dr. R. Baumgarten (directeur Reinier Haga MDC)
•           Ir. M.P. Cuijpers (directeur LTO Nederland)
•           Ir. F.W. Stuyt (directeur SCCM)
•           Ir. J.J.N.M. Hogeling (directeur EPB Center)
•           Dr. H.C. Ossebaard (health care innovation advisor Zorginstituut Nederland)
•           Dr. P. van der Knaap (directeur/bestuurder SWOV, voorzitter Vide)
•           Dr. V. Fokkema (directeur Nederlands metrologisch instituut VSL)
•           Ing. G.J.W. Kerkman (lid raad van bestuur HDI Risk Consulting)

Deelname Conferentie

Hartelijk dank voor uw interesse in onze conferentie. De online registratie is niet meer mogelijk. Als u zich wilt registreren kan dit op 7 juni tijdens het ontvangst in het Conference Center van de High Tech Campus Eindhoven. Voor meer informatie en vragen kunt u een mail sturen naar info@groenhofco.nl.

 

 

Sprekers & presentaties

Voor meer informatie over de sprekers van deze conferentie verwijzen wij u naar de sprekerspagina op deze website. Hier kunt u ook de presentaties van onze gastsprekers terugvinden.