Opvolging Webinar Verificatie en Validatie volgens ISO/IEC 17029:2019

Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname aan het Webinar Verificatie en Validatie volgens ISO/IEC 17029:2019 van 8 december jongstleden. Zoals gezegd zijn wij erg benieuwd naar uw ervaring en willen u vragen onderstaande vragenlijst voor vrijdag 23 december in te vullen. Uw antwoorden gebruiken wij als inbreng voor het organiseren van een volgende bijeenkomst. Bij voorbaat dank.