Uitnodiging: RvA organiseert remote informatiebijeenkomst voor certificerende instellingen over IAF Certsearch Database

De RvA nodigt certificerende instellingen van harte uit om deel te nemen aan een remote informatie bijeenkomst over de IAF Certsearch Database. De bijeenkomst vindt plaats op 12 januari van 8.30 tot 10.00 uur.

Wat is IAF Certsearch database?

IAF CertSearch is een wereldwijde database waarin (deels betalende) gebruikers de actuele status kunnen opzoeken van geaccrediteerde certificeringen die zijn afgegeven door een certificeringsinstantie. Het betreft de certificering van managementsystemen. Deze instantie moet geaccrediteerd zijn door een accreditatie-instantie die lid is van de IAF en voldoet aan de norm ISO/IEC 17021-1. IAF CertSearch is opgericht door het International Accreditation Forum en haar leden.

Inhoud en doel informatiebijeenkomst

Het succes van de database staat en valt met de participatie van certificerende instellingen. Om de businesscase dekkend te krijgen, stelt de IAF werkgroep voor om de database een verplichtend karakter te geven. In het voorjaar van 2022 vindt de besluitvorming binnen de IAF plaats. Dit gebeurt in de General Assembly. De meningen hierover zijn sterk verdeeld. De RvA vindt het belangrijk u als doelgroep te informeren. De RvA zal begin 2022 betrokken klanten raadplegen over hun kijk op de database.

Programma

Na een korte inleiding van Roeland Nieuweboer, voorzitter Raad van Bestuur van de RvA, volgt een presentatie door Matt Gantley, ceo van nationale accreditatie-instantie van het Verenigd Koninkrijk: UKAS. Matt Gantley is tevens voorzitter van de IAF Certsearch werkgroep. Na de presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

De meeting vindt plaats remote plaats via MS Teams. De gastspreker spreekt uitsluitend Engels.

Aanmelden

U meldt zich aan voor de bijeenkomst door een e-mail te sturen aan het bestuurssecretariaat van de RvA via maaike.agema@rva.nl. Heeft u al vragen die u wilt stellen? Geeft u deze dan door bij uw aanmelding. Dan nemen we vragen en antwoorden al mee in de presentatie.