Ron de Mos per 15 oktober 2020 benoemd als lid raad van toezicht RvA

Vandaag is onderstaand persbericht uitgegaan:

Ron_de_Mos_-_lid_raad_van_toezicht_RvA

De heer Ron de Mos is met ingang van 15 oktober 2020 benoemd als lid van de raad van toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA). Hij volgt Leo Visser op die aftreedt vanwege de maximaal bereikte zittingstermijn.

Ron de Mos heeft een veertig jarige carrière in de ICT-industrie, laatstelijk als Senior Vice President en General Manager bij CGI Nederland. Sinds 2017 is hij actief als toezichthouder en adviseur bij verschillende organisaties. In de raad van toezicht RvA heeft Ron de Mos ICT als aandachtsgebied.

De RvA is blij met zijn benoeming in onze raad van toezicht. Dit betekent ook dat Leo Visser afscheid neemt in zijn rol als lid van de raad van toezicht. De RvA is hem zeer erkentelijk voor de wijze waarop hij zijn rol hierbij in de afgelopen jaren heeft ingevuld.

Over de Raad voor Accreditatie
Ieder land binnen de Europese Unie heeft een nationale accreditatie-instantie. In Nederland is dat de RvA. De RvA is een zelfstandig bestuursorgaan en is lid van de European cooperation for Accreditation (‘EA’).

De RvA beoordeelt de competenties, consistente bedrijfsuitoefening en onpartijdigheid van keuringsorganisaties zoals certificerings- en inspectie-instellingen en laboratoria. De RvA beoordeelt deze organisaties op basis van internationale kwaliteitsnormen en doet dit op een onbevooroordeelde en deskundige wijze.

Met een accreditatieverklaring bevestigt de RvA zijn vertrouwen in keuringsorganisaties zodat burgers, consumenten, patiënten of bedrijven kunnen vertrouwen op de kwaliteit van producten en diensten.

Vertrouwen in kwaliteitsnormen en het werk van keuringsorganisaties draagt bij aan een duurzame en goed functionerende internationale samenleving met een open handelsverkeer en ruimte voor innovatie.

Blijf op de hoogte!
Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, met daarin onder andere: nieuwe accreditaties, internationale ontwikkelingen en interessante vacatures. Of volg ons via LinkedIn.