EA publiceert lijst van geaccrediteerde laboratoria voor gezichtsmaskers

De EA (European co-operation for Accreditation) heeft een lijst gepubliceerd van meer dan 25 laboratoria die door accreditatie-instanties in Europa zijn geaccrediteerd voor de het testen van gezichtsmaskers (mondkapjes).

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is er een enorme vraag naar gezichtsmaskers, met name in de zorg. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat er (snel) geschikte gezichtsmaskers beschikbaar worden gesteld, die voor de juiste bescherming zorgen.

Deze gezichtsmaskers moeten worden getest om zeker te stellen dat ze aan de relevante essentiële eisen (die kunnen leiden tot een CE markering) wordt voldaan uit de Verordening Persoonlijke Beschermingsmiddelen (2016/425) en/of de Richtlijn  Medische Hulpmiddelen (93/42/EEC).  Om een product van een CE-markering te voorzien is de inzet van een notified body (aangemelde instanties) noodzakelijk. Deze beoordeeld of producten voldoen aan de regelgeving. Een overzicht van aangemelde instanties per richtlijn/verordening is hier terug te vinden.

Fabrikanten kunnen bij de EA genoemde laboratoria terecht voor het testen van de gezichtsmaskers . Deze laboratoria zijn geaccrediteerd voor de scope EN 14683 en/of EN 149.

Geaccrediteerde organisaties in Nederland
Op dit moment zijn er in Nederland nog geen laboratoria geaccrediteerd voor het testen van gezichtsmaskers voor de scope EN 14683 en/of EN 149.  De RvA heeft brancheorganisatie Fenelab gevraagd hieromtrent een oproep te doen aan haar leden. Hierop is al één accreditatie-aanvraag ontvangen, die met hoge prioriteit wordt opgepakt.

Ook bij eventuele volgende aanvragen zal de RvA alles in het werk stellen om een accreditatie te kunnen verlenen, mits het vertrouwen natuurlijk gerechtvaardigd is. De fabrikant van mondkapjes moet namelijk aantonen dat het product aan de relevante essentiële eisen voldoet.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is er enorme vraag naar persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen. De Europese Commissie heeft besloten dat het tijdelijk mogelijk is om producten op de markt toe te laten die geen CE-markering hebben. Daarvoor  is het Landelijk Consortium Hulpmiddelen opgezet. Lees hierover meer in een ander nieuwsbericht op onze nieuwspagina.

Blijf op de hoogte!
Houd onze nieuwspagina en LinkedIn-pagina in de gaten voor onze updates rondom het coronavirus. Een overzicht van alle nieuwsberichten is tevens te lezen in onze maandelijkse nieuwsbrief.