Accreditatie producenten van referentiematerialen (RMP) nu ook mondiaal erkend

De RvA is ondertekenaar geworden van de ILAC-MRA voor de accreditatie van producenten van referentiematerialen volgens ISO 17034. Hiermee wordt de gelijkwaardigheid van de accreditatie van producenten van referentiematerialen niet alleen op Europees niveau maar nu ook daarbuiten bevestigd.

Mondiale erkenning
De RvA is als full member van de European cooperation for Accreditation (EA) ondertekenaar van de EA-multilaterale overeenkomst (EA-MLA). Dit is een getekende overeenkomst waarbij de gelijkwaardigheid van de accreditatiesystemen van de ondertekenaars wordt erkend en geaccepteerd, alsook de betrouwbaarheid van de resultaten van conformiteitbeoordelende instellingen (CBI’s): ‘Eenmaal geaccrediteerd, overal geaccepteerd’.

Onder de EA-MLA valt onder andere de accreditatie van producenten van referentiematerialen. In het Engels ook wel aangeduid met RMP (reference material producers). Producenten van referentiematerialen leveren de materialen waarmee laboratoria controles kunnen uitvoeren. Hoewel het werkingsgebied van de EA-MLA voor RMP is beperkt tot Europa, heeft International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) recent besloten om de werkwijze van de EA op dit gebied mondiaal te erkennen.

De Europese accreditatie-instanties zijn aangesloten bij de European cooperation for Accreditation (EA). De EA is de overkoepelende Europese samenwerkingsorganisatie die een belangrijke rol speelt in de harmonisering van de Europese accreditatie-instanties.

Op mondiaal niveau zijn er twee overkoepelende organisaties die de harmonisatie tussen landen en regio’s bevorderen: International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) voor laboratoria en inspectie-instellingen en International Accreditation Forum (IAF) voor certificatie-, verificatie- en validatie-instellingen.

Positieve impuls
De ondertekenaars van de EA-MLA voor RMP  hebben door deze mondiale erkenning de mogelijkheid gekregen om ook de erkenningsovereenkomst van ILAC, de ILAC-MRA, voor RMP te ondertekenen. Op 22 april 2020 is het verzoek van de RvA hiertoe gehonoreerd. Inmiddels zijn zeven Europese accreditatie-instanties toegetreden tot de ILAC-MRA voor RMP.

Ondertekening van de ILAC-MRA betekent dat de gelijkwaardigheid van de accreditatie van circa 40 producenten van referentiematerialen mondiaal wordt bevestigd. De internationale acceptatie van de referentiematerialen van deze producenten krijgt daarmee een positieve impuls.

Blijf op de hoogte!
Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, met daarin onder andere: nieuwe accreditaties, internationale ontwikkelingen en interessante vacatures. Of volg ons via LinkedIn.