Succesvolle conferentie: ‘Vertrouwen in een veilige, digitale samenleving’

Op 7 juni jl. organiseerde de RvA een succesvolle conferentie die mede in het teken stond van Wereldaccreditatiedag 2018.  De hiervoor gekozen locatie, High Tech Campus te Eindhoven, sloot naadloos aan bij het thema en is goed bezocht door vertegenwoordigers van de belanghebbenden bij het werk de RvA .

Presentaties_in_zaal_met_logos_RvA_op_achtergrond

De conferentie werd ingeleid door dagvoorzitter Dr. Peter van der Knaap (directeur/bestuurder SWOV en lid adviespanel), Philip Eijlander (voorzitter van het adviespanel). Aansluitend de presentaties van gastsprekers Ir. Thijs van Dieren, Prof. dr.ir. Egbert-Jan Sol, Prof. dr. Marjan Hagenzieker en Dr. Nick Guldemond vond een gezamenlijke paneldiscussie plaats. De deelnemers van de conferentie konden hierbij middels de conferentie-app hun stem uitbrengen. Hieruit bleek dat:

een meerderheid van de deelnemers zich zorgen maakt over de veiligheid van de steeds snellere digitalisering en robotisering;
er veelal te weinig aandacht wordt besteed aan de veiligheidsrisico’s bij de introductie van nieuwe producten en technieken;
de wetgeving de praktijk niet kan bijbenen;
de toenemende complexiteit van nieuwe producten en technieken impact heeft op het toezicht ervan.
Tot slot was het merendeel van de deelnemers het eens met de stelling dat certificatie/ accreditatie & innovatie prima samengaan!

Meer informatie en het programma van de conferentie zijn terug te vinden op de conferentie website. De presentaties van de sprekers zijn als pdf te downloaden via de sprekerspagina.