RvA werkt samen voor waarborging kwaliteit COVID-diagnostiek

Samen met Dienst Testen (van het ministerie van VWS), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het RIVM werkt de Raad voor Accreditatie (RvA) aan de waarborging van de kwaliteit in de diagnostische keten van SARS-CoV-2.

Samenwerking
Per 1 januari 2021 is de Dienst Testen opgericht. Dienst Testen coördineert de opschaling van de testcapaciteit (van het netwerk van laboratoria en GGD’en) voor SARS-CoV-2 en faciliteert de samenwerking binnen de diagnostische keten. Zo helpt zij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het RIVM en de RvA bij het vaststellen van kwaliteitskaders.

De IGJ houdt toezicht op naleving van wet- en regelgeving. Dit doet zij op basis van signalen en meldingen, maar ook risicogestuurd en verkennend. RIVM heeft als expertlab en WHO-referentielab een adviserende rol voor kwaliteit, technische innovatie en validatie. Daarnaast coördineert RIVM bij de ingangscontrole de kwaliteitsaspecten van nieuwe laboratoria, reagentia en apparatuur. Dit gebeurt via landelijke kwaliteitsrond zendingen, maar ook met kwaliteitspanels en confirmaties.

Vergroten van kwaliteit testcapaciteit
De RvA investeert veel in de samenwerking met de betrokken partijen. Doelstelling van de RvA is om te helpen met het vergroten van kwalitatief goede testcapaciteit ten behoeve van de bestrijding van COVID-19. De RvA meent dat inzet van passend geaccrediteerde laboratoria de kwaliteit van de testcapaciteit heel goed borgt. Zo dragen wij eraan bij dat burgers een gerechtvaardigd vertrouwen kunnen hebben én behouden in de uitslagen van hun coronatest.

Blijf op de hoogte!
Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, met daarin onder andere: nieuwe accreditaties, internationale ontwikkelingen en interessante vacatures. Of volg ons via LinkedIn.